Chceš byť tlmočníkom slovenského posunkového jazyka?

Baví ťa komunikácia a chceš pracovať s nepočujúcimi alebo pre nepočujúcich? Poď študovať na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá ponúka možnosť študovať študijný program bakalárskeho stupňa Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich.

V priebehu štyroch rokov sa v prvom rade naučíš slovenský posunkový jazyk počas až 660 hodín, aby si získal minimálnu požadovanú jazykovú úroveň B2. Zároveň získaš i špecifické profesijné znalosti a zručnosti tlmočenia z/do slovenského posunkového jazyka – spolu až 240 hodín. Nadobudneš skúsenosti z tlmočníckej praxe už pri štúdiu. Na konci sa staneš absolventom prvého vysokoškolského programu na Slovensku zameraného priamo na tlmočníctvo slovenského posunkového jazyka.

Náš študijný program Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich je profesijne orientovaný bakalársky program, ktorý sa zameriava na zvládnutie použitia týchto poznatkov pri výkone povolania.

Študijný program je určený pre všetkých záujemcov, čiže pre začiatočníkov aj pre pokročilých, ktorí chcú získať kvalifikáciu na pozíciu tlmočníka slovenského posunkového jazyka.

Kde nás nájdeš? Na facebookovej stránke: Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich.

Dúfame, že sa uvidíme v septembri 2021!

Roman Vojtechovský

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Katedra slovenského jazyka a literatúry