Skúsme vidieť to podstatné. Bez zbytočných predsudkov a nálepiek

Vedeli ste, že približne každé dvadsiate dieťa na Slovensku je zdravotne znevýhodnené? Dokážete si predstaviť, akým spôsobom to ovplyvní fungovanie rodiny? Máte informácie o tom, akú pomoc im poskytuje štát, spoločnosť či najbližšie komunity? Ako a kde sa deti so zdravotným znevýhodnením…

Snem Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami priniesol zmeny

Koronavírus výrazne obmedzil nielen riadnu činnosť organizácií ľudí so zdravotným postihnutím, v histórii viacerých združení oddialil aj naplánované voľby do najvyšších riadiacich orgánov. Priaznivejšie epidemiologické podmienky počas leta využili predstavitelia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami na prípravu snemu, ktorý sa mal pôvodne…

Deň bielej palice 2021

Október patrí v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) predovšetkým bezpečnosti a v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru dohľadu nad tým, ako sa v praxi dodržiava Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z., ktorý chodcov so zrakovým postihnutím špeciálne vymedzuje ako…

Snepeda deťom

Prázdniny, to sú nielen dobrodružstvá a huncútstva, ale i zbieranie vedomostí. Za hranice všedných dní vykročili vďaka kreativite a energii nepočujúcich organizátorov zo Snepedy mladí i tí skôr narodení aj vďaka dvom celodenným aktivitám, príjemne namixovaným zo športového, kultúrneho, vzdelávacieho…

Hovoriť za seba a za skupinu

Posilniť integráciu ľudí s mentálnym postihnutím, pomôcť im rozvíjať schopnosť presadzovať svoje práva, nadviazať spoluprácu na rôznych úrovniach a rozšíriť ponuku edukačných materiálov v podobe zrozumiteľnej a dostupnej nielen pre ľudí s mentálnym postihnutím, ale i pre odborníkov, ktorí s nimi…

Pomôžme ľuďom na vozíku dostať sa na mesiac

Nájsť bezbariérové priestory je niečo tak náročné, ako dostať sa na Mesiac. My (občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov) sme ich po dlhých rokoch hľadania našli na adrese s príznačným názvom Mesačná. S rekonštrukciou priestorov finalizujeme. Čakajú nás posledné práce. Budovu…

Chceš byť tlmočníkom slovenského posunkového jazyka?

Baví ťa komunikácia a chceš pracovať s nepočujúcimi alebo pre nepočujúcich? Poď študovať na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá ponúka možnosť študovať študijný program bakalárskeho stupňa Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich. V priebehu štyroch rokov sa v prvom…

Informačná bezpečnosť na počítači, na tablete i v smartfóne

Internet sa stal súčasťou nášho života, ktorý je pre nás výbornou pomôckou. Avšak sa nezaobídeme bez hrozby, či nástrahy. Aké hrozby nás môžu striehnuť? Občianske združenie Snepeda vykonala prvý krok, vydala potrebnú elektronickú publikáciu Minislovník slovenského jazyka – slovenského posunkového…