Deň bielej palice 2021

Október patrí v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) predovšetkým bezpečnosti a v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru dohľadu nad tým, ako sa v praxi dodržiava Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z., ktorý chodcov so zrakovým postihnutím špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Vlani z pochopiteľných dôvodov vymenila ÚNSS priechody pre chodcov po celom Slovensku a ulice širšieho centra metropoly za obrazovky televízií, éter rádií a nekonečné lány internetu, tento rok však oprášila osvedčený scenár a široká vodičská verejnosť mohla 14. októbra v predpoludňajších hodinách na 38 zebrách v 33 mestách po celom Slovensku vidieť chodcov, „mávajúcich“ bielou palicou, druhého do partie, ktorý kráčal vedľa nich s poznámkovým blokom, perom a čosi si neustále zapisoval, a 100 – 150 metrov za oným priechodom tmavozelené uniformy, evidentne naladené zastavovať okoloidúce autá.

Dopravno-výchovná akcia Deň bielej palice má už u nás svoju tradíciu. Jej cieľom je: 

  1. Poukázať na to, že účastníci cestnej premávky môžu pri svojej mobilite a orientácii používať bielu palicu, že svoj úmysel prejsť na druhú stranu vozovky signalizujú okoliu tým, že ju na 3 až 5 sekúnd zdvihnú vodorovne do výšky pása a vykročia až vtedy, keď zvyškami zraku a/alebo sluchom získajú dostatok informácií a situáciu vyhodnotia ako bezpečnú.
  2. Pripomenúť, že ak takémuto chodcovi dávate prednosť neblikajte, negestikulujte ani netrúbte. Nedávali ste pozor a nevybavujete si prečo? Blikanie a gestikuláciu nevidiaci neuvidí a trúbenie by si mohol vysvetliť mylne – alebo že trúbite, pretože to neubrzdíte a klaksónom mu odkazujete, aby ostal stáť, alebo že ním chcete primäť k pozornosti iného vodiča, ktorý chvíľkovo pozabudol na predpisy. Ak by ste potrebovali osviežiť pamäť, dávame do pozornosti krátky videoťahák s názvom Bezpečne na cestách s bielou palicou, ktorý v roku 2016 (nielen) pre autoškolákov pripravila ÚNSS.
  3. Vyjaviť, že existujú tri typy bielej palice, a to orientačná, signalizačná a oporná, a že nie je biela palica ako biela palica. Pri tej, ktorú používajú ľudia so zrakovým postihnutím, treba dbať na jej dĺžku, hrúbku, polohu ťažiska, váhu, pevnosť a pružnosť použitého materiálu, na parametre spodného zakončenia i rúčky. Počítať treba aj s momentom zotrvačnosti, s možnosťou poskladať palicu a schovať ju do tašky. Biela palica musí byť naozaj snehobiela, pretože to je jej medzinárodne uznaná vizáž.
  4. Prezradiť, že chôdza s bielou palicou je výsledkom hodín tréningu, počas ktorých si človek so zrakovým postihnutím musí zautomatizovať prácu s palicou (centrovanie, držanie, pokrytie a rytmus a všetky typy základných techník) a zároveň sa naučiť naraz vnímať a analyzovať hmatové a sluchové podnety, ktoré hlási biela palica, a sluchové a čuchové podnety, ktoré podsúva okolie. Len tak si dokáže vytvoriť celkovú predstavu o tom, čo ho v danej chvíli obklopuje, akúsi mentálnu mapu kontrolných bodov, smeru a cieľa svojej cesty.
  5. Našepkať, že ak chcete človeku so zrakovým postihnutím ponúknuť na ulici pomoc, mali by ste ho v prvom rade osloviť, aby si bol načistom, že vaše slová patria jemu. Nevidiaci vám potom presne povie, kam má namierené a čo by mu z vašej strany najviac osožilo – popis trasy, prevedenie cez priechod pre chodcov, odprevadenie na kúsku trasy, napríklad, ak sú na chodníku nečakané prekážky vo forme výkopov, zaparkované autá a pod. Len pre nováčikov – vyvarujte sa tlačeniu nevidiaceho pred sebou, ťahaniu za bielu palicu, pokynom vykrikovaným cez ulicu, popisu trasy typu „tu“, „tam“ alebo „za tým zeleným domom“. Pokyny formulujte konkrétnejšie – na konci ulice, po 500 metroch, vľavo od vás.
  6. Zbaviť obáv z toho, že o sprevádzaní človeka so zrakovým postihnutím nemáte akademické vedomosti. Nepotrebujete ich! V prípade, že máte s nevidiacim pred sebou spoločnú cestu, spýtajte sa ho, ako mu najväčšmi bude vyhovovať ísť s vami – môže kráčať vedľa vás (smerodajný bude pre neho zvuk vašich krokov, prípadne hlas pri konverzácii) alebo sa vás môže držať (napríklad za plece či lakeť) (nebojte sa, slepota nie je nákazlivá). Nebuďte sklamaní, ani sa nedajte odradiť, ak vašu pomoc odmietne. Evidentne danú trasu dobre pozná a je si ňou istý.

Štatistika 12. ročníka

Tímy Dňa bielej palice 2021 zaregistrovali dovedna 5188 áut, z toho 4170 chodcovi s bielou palicou po signalizácii prednosť na priechode dalo a 1018 tak neučinilo. Premenené na percentá, literu zákona nedodržalo celkovo 19,6 % vodičov, čo je oproti roku 2019 (vlani sa z dôvodu pandémie obmedzila akcia len na medializáciu témy) mierne zhoršenie – vtedajšie percentá sa vyšplhali len na 18,8. Najdisciplinovanejší vodiči sa tento rok zdržiavali v Nitrianskom kraji – nevidiaceho si nevšimlo len 7,1 % vodičov, striebro si vyjazdili tí v Trenčianskom kraji, pretože v štatistike v ich riadku svieti 13,7 %, a dobronzova sa so ziskom 13,8 % ladia vodiči Žilinského kraja. Nasleduje Banskobystrický (19,4 %), Prešovský (19,7 %), Košický (25,2 %), Trnavský (26,2 %) a napokon Bratislavský kraj, kde na bielu palicu nereagovalo 27,2 % motoristov.

Partneri podujatia: Nadácia Allianz a Prezídium Policajného zboru

Mediálny partner: Zelená vlna RTVS

Dušana Blašková