Fotografická súťaž o asistenčných technológiách

Existuje riešenie, ktoré využíva asistenčné technológie a ktoré vám skutočne pomáha? Myslíte, že by stálo za to povedať o ňom aj iným? Povzbudiť ich, motivovať, inšpirovať? Podeľte sa oň! Európske fórum zdravotného postihnutia (European Disability Forum, EDF) hľadá fotografie asistenčných…

Snem Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami priniesol zmeny

Koronavírus výrazne obmedzil nielen riadnu činnosť organizácií ľudí so zdravotným postihnutím, v histórii viacerých združení oddialil aj naplánované voľby do najvyšších riadiacich orgánov. Priaznivejšie epidemiologické podmienky počas leta využili predstavitelia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami na prípravu snemu, ktorý sa mal pôvodne…

Deň bielej palice 2021

Október patrí v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) predovšetkým bezpečnosti a v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru dohľadu nad tým, ako sa v praxi dodržiava Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z., ktorý chodcov so zrakovým postihnutím špeciálne vymedzuje ako…

Zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Dňa 28. septembra sa uskutočnilo on-line 24. zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ( ďalej len „výbor“). Zasadnutie viedla Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka MPSVR v SR, neskôr odovzdala vedenie…

Pozývame na konferenciu Slovenskej autority pre Braillovo písmo

V decembri 2020 vzniklo v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN) špecializované pracovisko, ktoré zodpovedá za komplexné štandardy tvorby a používania Braillovho písma (BP) a reliéfnej grafiky na Slovensku. Jeho úlohou je zostaviť publikáciu o zápisoch literárneho, odborného…

Podcasty, do ktorých sa môžete započúvať, zapozerať i začítať

Správne rozhodnutia sú často podmienené prísunom kvalitných a zaručených informácií z rôznych zdrojov. V poslednom čase sa jedným z nich stali aj podcasty, s ktorými sa doslova roztrhlo vrece. Stačí si len nájsť a do telefónu nainštalovať nejakú šikovnú aplikáciu, započúvať sa…

Touch&Speech oslavuje 15 rokov a prichádza s výhodnou ponukou

Nezisková organizácia Touch&Speech v decembri oslavuje svoje pätnáste narodeniny. A keďže práve vydáva novinkami nabitú novú verziu aplikačného setu Corvus a blížia sa Vianoce, prichádza s ponukou výhodnej licencie. Licenciu Effective viazanú na IMEI zariadenia je možné teraz získať za 24,90 €.…