Cesta svetla 2021 a jej víťazi

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vyhlásila v júli už 17. ročník fotografickej súťaže, do ktorej sa mohli zapojiť nielen profesionáli, ale i amatéri, nielen dospelí, ale i nadšenci do pätnástich rokov, nielen ľudia so zrakovým postihnutím, ale i bez neho. V týchto dňoch je už všetko prezreté a vyhodnotené. Trojčlenná odborná porota dostala na posúdenie celkovo 153 fotografií od tridsiatich siedmich autorov, ktorí sa podelili o svoje vnímanie fenoménu svetla alebo života so zrakovým postihnutím, a to v čierno-bielom i farebnom vyhotovení.

„Súťažné snímky boli veľmi zaujímavé, vidno, že autori poslali fotografie, nad ktorými sa zamýšľali, nefotili prvoplánovo. Najmä v rámci druhej kategórie sme videli veľmi vydarené fotky,“ skonštatoval na margo aktuálneho ročníka predseda poroty Milan Krupčík.

Originalitu námetov vyzdvihla aj Eva Amzler, ktorá s ÚNSS síce spoluprácu nadviazala už pred niekoľkými rokmi (jej meno sprevádza kampaň verejnej zbierky Biela pastelka), ale členkou poroty tejto súťaže bola po prvý raz. Zároveň prezradila, že najčastejšie chybičky sa týkali kompozície. 

Kto teda porotu Cesty svetla 2021 zaujal najväčšmi? 

Kategória 1: Zrakové postihnutie:

1. miesto: Eva Gašparová – Pohľad

2. miesto: Eva Mádelová – Ja sa tmy nebojím

3. miesto: Elizabeth Verkinová

Čestné uznanie: Ján Mikolaj (2 snímky)

Čestné uznanie: Silvia Ťapáková – Správne vidíme iba srdcom

Dve busty s klobúkom, čapicou v okne
Eva Gašparová – Pohľad Zdroj: ÚNSS

Kategória 2: Fenomén svetla:

1. miesto: Jozef Chromiak – Spod šapitó III.

2. miesto: Marie Lendacká – Tiene minulosti

3. miesto: Silvia Ťapáková – Deti nádeje

Čestné uznanie: Ladislav Lukáč – Miništrant

Čestné uznanie: Peter Hladký – Večer v hoteli

Čestné uznanie: Ladislav Lukáč – Ráno

Čestné uznanie: Jakub Nigrédy – Vízia

Čestné uznanie: Ľudmila Miklošová – Zimnou krajinou

Herec pomaľovaný na tvári
Jozef Chromiak – Spod šapitó III. Zdroj: ÚNSS

Kategória 3: Mladý fotograf:

„Novú kategóriu, ktorá dala príležitosť fotografom mladším ako 15 rokov, hodnotím veľmi pozitívne. A hoci nebola zastúpená veľkým počtom snímok, ich kvalita bola vynikajúca, niektoré by pokojne obstáli aj v konkurencii autorov s dlhoročnými skúsenosťami,“ vysvetlil nám Tomáš Bako, člen poroty.

1. miesto: Martin Ragan

2. miesto: Katarína Majdlenová

3. miesto: Elizabeth Verkinová

Čestné uznanie: Jelisej Kuzmin

Človek s jednou tvárou nezreteľnou otočenou nabok a vpred
Martin Ragan Zdroj: ÚNSS 

P. S. Najzaujímavejšie fotografie tohto ročníka si bude môcť široká verejnosť vychutnať v predvianočnom období vo forme pohľadníc a počas budúceho roka na putovnej výstave po celom Slovensku.

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR

(red.)