Spájať, nie rozdeľovať

Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie zverejnila 13. decembra 2021 verejnú výzvu, cieľom ktorej je podporiť očkovanie ako najúčinnejší nástroj v boji proti pandémii Covid-19. Autori výzvy si plne uvedomujú závažnosť súčasnej celospoločenskej situácie a…

Animovaný film o včasnej intervencii

Včasnú intervenciu môže potenciálne potrebovať každá rodina – dieťa so zdravotným postihnutím sa môže narodiť komukoľvek. Šok, smútok, pocit bezradnosti a obavy či neistotu z budúcnosti nemusí nikto prežívať sám, fázu obviňovania, narušenia vzťahov v rodine či sociálnej izolácie možno…

Pozývame na konferenciu Slovenskej autority pre Braillovo písmo

V decembri 2020 vzniklo v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN) špecializované pracovisko, ktoré zodpovedá za komplexné štandardy tvorby a používania Braillovho písma (BP) a reliéfnej grafiky na Slovensku. Jeho úlohou je zostaviť publikáciu o zápisoch literárneho, odborného…

Podcasty, do ktorých sa môžete započúvať, zapozerať i začítať

Správne rozhodnutia sú často podmienené prísunom kvalitných a zaručených informácií z rôznych zdrojov. V poslednom čase sa jedným z nich stali aj podcasty, s ktorými sa doslova roztrhlo vrece. Stačí si len nájsť a do telefónu nainštalovať nejakú šikovnú aplikáciu, započúvať sa…

Touch&Speech oslavuje 15 rokov a prichádza s výhodnou ponukou

Nezisková organizácia Touch&Speech v decembri oslavuje svoje pätnáste narodeniny. A keďže práve vydáva novinkami nabitú novú verziu aplikačného setu Corvus a blížia sa Vianoce, prichádza s ponukou výhodnej licencie. Licenciu Effective viazanú na IMEI zariadenia je možné teraz získať za 24,90 €.…

Vyjadrite sa k prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií

Pri prijímaní a vydávaní rôznych smerníc, vyhlášok či nariadení, ktorých zámerom je posilniť inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím, európske inštitúcie často diskutujú priamo so zástupcami organizácií, zastupujúcimi práva a záujmy ľudí so zdravotným postihnutím. Dôležitú úlohu v tomto procese však…