Animovaný film o včasnej intervencii

Včasnú intervenciu môže potenciálne potrebovať každá rodina – dieťa so zdravotným postihnutím sa môže narodiť komukoľvek. Šok, smútok, pocit bezradnosti a obavy či neistotu z budúcnosti nemusí nikto prežívať sám, fázu obviňovania, narušenia vzťahov v rodine či sociálnej izolácie možno výrazne zmierniť, ak je pomocná ruka podaná včas. Predohrou tejto pomoci môže byť napr. aj animovaný film o včasnej intervencii, ktorý zhŕňa základné princípy služieb, poskytovaných rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím alebo s deťmi v riziku zaostávania vo vývine. V spolupráci s partnermi z Belgicka, Holandska, Maďarska, Poľska, Bulharska a Rumunska vznikla jeho šesťjazyčná verzia, celá výroba (od prvotnej idey až po dabing do všetkých jazykov) sa realizovala v našich končinách, pod hlavičkou Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie na Slovensku. Video vzniklo v rámci medzinárodného projektu AGORA, s podporou Nadácie Velux a Nadácie SLSP.

Muž a žena kráčajú v daždi, žena drží na rukách dieťa a chráni ho pred dažďom
Animácia z filmu o včasnej intervencii, Zdroj: www.vimeo.com

Len aby sa vedelo a nezabudlo, že služby včasnej intervencie sú tu pre každého, kto ich potrebuje, bezplatne, že ich poskytovanie upravuje zákon o sociálnych službách, že sa týka detí od narodenia do siedmich rokov a že prednostne ide o terénnu sociálnu službu, tzn., že pracovníci – poradcovia a špecialisti dochádzajú priamo do rodín.

(red.)