Poslepiačky s inzulínovou pumpou

Hovorí sa, že Diabetes mellitus je najväčšou civilizačnou pandémiou tretieho tisícročia. Svetové aj slovenské zdravotnícke štatistiky nekompromisne potvrdzujú, že počet pacientov všetkých vekových kategórií nepretržite narastá, a to pri prvom i druhom type (v roku 2019 sa v našich diabetologických…

Dajte svetu o sebe a svojich výnimočných počinoch vedieť!

Prihláste sa do medzinárodnej súťaže! Stojíte za projektom, ktorý sa chopil aktuálnych spoločenských výziev a aplikuje inovatívne sociálne riešenia? Ste súkromná osoba, komerčný podnik, občianska iniciatíva, mimovládna či nezisková organizácia, spolok alebo súčasť verejnej správy? Pôsobíte na Slovensku, v Českej…

Krstili sa Pravidlá písania a používania Braillovho písma v Slovenskej republike

Šesť bodov, zoradených po troch v dvoch stĺpcoch. Ich kombináciou (pridávaním a vynechávaním jedného až piatich) možno zaznačiť písmená abecedy (aj s diakritikou), interpunkčné znamienka, matematické či chemické symboly aj noty. Veľkosť jednotlivých bodov, vzdialenosť medzi nimi, ako aj medzi…

Virtuálna realita presvedčí mozog, že chodí

Virtuálna realita. Skloňovaná vo všetkých pádoch a všetkých oblastiach života, dokonca aj v zdravotníctve či fyzioterapii. Napriek tomu, že mnohým z vás sa spája len s hraním hier na počítačoch alebo herných konzolách, potenciál jej využitia je podstatne väčší. Presvedčí vás o tom VR…

Animovaný film o včasnej intervencii

Včasnú intervenciu môže potenciálne potrebovať každá rodina – dieťa so zdravotným postihnutím sa môže narodiť komukoľvek. Šok, smútok, pocit bezradnosti a obavy či neistotu z budúcnosti nemusí nikto prežívať sám, fázu obviňovania, narušenia vzťahov v rodine či sociálnej izolácie možno…

Karty Touch Card od Mastercard prispôsobené pre ľudí so zrakovým postihnutím

Spoločnosť Mastercard predstavila nový štandard platobných kariet Touch Card, s povrchovou úpravou vhodnou najmä pre ľudí s úplnou alebo čiastočnou stratou zraku. „S rastúcim počtom novo vydávaných kariet bez reliéfneho embosovania je pre osoby so zrakovým postihnutím ťažšie rozoznať, aký typ…

Elektronické otázniky k vykazovaniu osobnej asistencie

Vybavovanie administratívnych záležitostí zväčša nie je nič príjemné. Ak chceme niečo zúradovať, často sa vynorí neodbytná predstava o behaní po kanceláriách, strate času a množstve stresov. Verte-neverte, ale záležitosti sa dajú vybaviť oveľa pohodlnejšie a rýchlejšie. Skúste aktívne využiť postupy a…

Vyučovanie Braillovho písma v školách bežného typu

Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v rámci nej teda aj žiakov so zrakovým postihnutím na Slovensku funguje (resp. snaží sa fungovať) už tri desaťročia, a to aj napriek tomu, že na to nie sú zabezpečené ani materiálne podmienky,…