Dajte svetu o sebe a svojich výnimočných počinoch vedieť!

Prihláste sa do medzinárodnej súťaže!

Stojíte za projektom, ktorý sa chopil aktuálnych spoločenských výziev a aplikuje inovatívne sociálne riešenia? Ste súkromná osoba, komerčný podnik, občianska iniciatíva, mimovládna či nezisková organizácia, spolok alebo súčasť verejnej správy? Pôsobíte na Slovensku, v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Rakúsku alebo v Slovinsku? Potom sa pátra práve po vás! Už po 17. raz budú v rámci SozialMarie – Prize for Social Innovation vyzdvihnuté a ocenené praxou overené, aktuálne prebiehajúce a účinné sociálne inovácie zo všetkých sektorov a oblastí. Ak sa rozhodnutím poroty ocitnete v prvej pätnástke, získate finančnú odmenu: za prvé miesto 15000, za druhé 10000 a za tretie 5000 eur, ďalších 12 projektov bude podporených sumou 2000 eur. Pridlho nepremýšľajte – projekty je možné prihlásiť len do 18. januára 2022.

Kto sa môže prihlásiť?

Projekty súkromných osôb, komerčné podniky, projekty z oblasti sociálnej sféry (občianske iniciatívy, mimovládne či neziskové organizácie, spolky) a projekty z verejnej správy zo Slovenska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Rakúska a Slovinska.

Ako sa prihlásiť?

Vyplnením prihlasovacieho formulára, a to dvojjazyčne – v jazyku krajiny, v ktorej je projekt prihlasovaný, a v angličtine. Výnimka platí pre Nemecko, Poľsko a Slovinsko, odkiaľ organizátor požaduje anglické znenie prihlášky. Projekty musia byť podané do utorka 18. januára 2022, do 23:55. O úspešnosti prihlásenia budete informovaní e-mailom.

Aké sú pre sociálne inovácie stanovené hodnotiace kritériá?

  1. Nový rozmer (v myšlienke, téme alebo v mieste): Hodnotiaca komisia bude hľadať odpovede na otázky, či sa váš projekt zaoberá novými spoločenskými výzvami, používa nové prístupy riešení, sa venuje dosiaľ prehliadaným cieľovým skupinám a témam, alebo či sa vaša organizácia alebo podnik v oblasti sociálnych inovácií angažuje prvýkrát, alebo či je v tomto smere už stálicou.
  2. Zapojenie cieľovej skupiny: prihliadať sa bude na to, či je cieľová skupina do projektu zapojená aktívne, či je „len“ jeho prijímateľom, alebo je nezávislá. Vyvinula projekt sama cieľová skupina? Aké konkrétne a udržateľné využitie má pre ňu práve tento projekt? Je prostredníctvom projektu podporený jej potenciál, prispieva k jej spoločenskému uznaniu a hodnoteniu?
  3. Účinok (kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele dopadu): body si môžete pripísať podľa toho, nakoľko je realizácia vášho projektu originálna, kreatívna a odvážna, aké účinky a prínosy sociálnej inovácie možno identifikovať, či projektom reagujete na meniace sa potreby, napr. cieľovej skupiny, danej problematiky alebo prostredia, alebo či na projekte spolupracujú ľudia s rôznymi profesiami a rôznymi kompetenciami.
  4. Príklad dobrej praxe (inovácia v pôsobení): myslí sa tým, či je váš projekt vzorom a priamou alebo nepriamou inšpiráciou, či je zosieťovaný s inými organizáciami, podnikmi a inštitúciami, ako je integrovaný do lokálneho a regionálneho prostredia, či vzbudzuje zvedavosť a záujem iných organizácií, podnikov, podporovateľov a médií alebo v oblasti politiky. Porotcovia si budú klásť aj otázku, či môže byť vyskúšané riešenie použité v iných kontextoch.

Výberový proces

Prihláška a podklady sú overované a hodnotené na základe podmienok účasti v súťaži. A pokiaľ ide o hodnotenie, dvaja lokálni evaluátori projektov (zo Slovenska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska a Rakúska) vykonajú pre odbornú porotu SozialMarie predvýber projektov. Každý člen poroty bude mať možnosť tento výber doplniť o jeden projekt podľa vlastného výberu. Porota bude vychádzať z predvýberu a rozhodovať bude v podstate v troch krokoch, t. j. najprv stanoví maximálne 35 nominácií, určí 15 ocenených projektov a napokon vyberie troch hlavných laureátov.

Spracované podľa príspevku na stránke SozialMarie