Pozývame na konferenciu Slovenskej autority pre Braillovo písmo

V decembri 2020 vzniklo v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN) špecializované pracovisko, ktoré zodpovedá za komplexné štandardy tvorby a používania Braillovho písma (BP) a reliéfnej grafiky na Slovensku. Jeho úlohou je zostaviť publikáciu o zápisoch literárneho, odborného BP i BP pre počítače a braillovské elektronické prístroje, prispieť k tvorbe metodík na výučbu BP, sprostredkovať informácie o vývoji technológií v oblasti používania BP vo svete a v neposlednom rade propagovať dôležitosť bodiek a usilovať sa o rozšírenie ich výskytu v každodennom živote. Pracovisko Slovenskej autority pre Braillovo písmo (SABP) po necelom roku svojho fungovania usporadúva 15. novembra on-line konferenciu, na ktorú vás srdečne pozývame.

V čase od 9:00 do 13:30 absolvujete niekoľko výletov do histórie – vyše 200 rokov dozadu, do parížskeho Ústavu pre mladých slepcov, kde žiak Louis Braille zostavil prvý návrh nového bodového písma pre nevidiacich, ale i do tej novšej, aby ste získali predstavu, čo všetko vzniku SABP predchádzalo. Zainteresovaní vám prezradia, ako prebiehala a prebieha výučba BP v špeciálnych školách, ako sa BP využíva v školách, kde žiaci a študenti so zrakovým postihnutím študujú integrovane, na aké problémy narážajú odborníci, chcejúc sprístupniť učebnice a skriptá matematiky, fyziky, chémie či cudzích jazykov. Veľkou témou bude aj pozícia BP v digitálnom prostredí, tzn. využívanie braillovských riadkov, zápisníky v BP použiteľné aj ako čítačky kníh, digitálna knižnica SKN vrátane služby e-Braille a prekladač BP. Dozviete sa o periodikách a kalendároch, ktoré v BP pripravuje a vydáva SKN, slávnostný záver konferencie bude patriť krstu príručky Pravidlá písania a používania Braillovho písma v Slovenskej republike a vyhláseniu víťaza Súťaže braillovských esejí. V rámci diskusných blokov sa budete môcť zapojiť aj vy, otázky a podnety bude možné v priebehu príspevkov zasielať e-mailom na adresu sabp@sabp.sk. Na konferenciu sa netreba vopred registrovať, stačí použiť tento odkaz:

Odkaz na Microsoft Teams online meeting – Konferencia Slovenskej autority pre braillovo písmo

(red.)