Fotografická súťaž o asistenčných technológiách

Existuje riešenie, ktoré využíva asistenčné technológie a ktoré vám skutočne pomáha? Myslíte, že by stálo za to povedať o ňom aj iným? Povzbudiť ich, motivovať, inšpirovať? Podeľte sa oň! Európske fórum zdravotného postihnutia (European Disability Forum, EDF) hľadá fotografie asistenčných technológií, ktoré ľuďom so zdravotným postihnutím umožňujú zapojiť sa do rôznych oblastí života. Hľadajú obrázky súkromných i verejných priestorov, súvisiacich s pracovným, kultúrnym, voľnočasovým či športovým životom. Vstupné poplatky nevyžadujú.

Pod spojením „asistenčná technológia“ sa ukrýva každá vec, zariadenie, softvér alebo výrobok, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre ľudí so zdravotným postihnutím a podporujú ich rozvoj, udržanie, ba zlepšenie schopností. Výpočet môžu otvárať medicínske zariadenia (napr. kochleárne implantáty) a technicky náročné pomôcky (napr. hmatové displeje), pokračovať možno barlami, vozíčkami, okuliarmi, čítačmi obrazovky, načúvacími prístrojmi, zariadeniami na alternatívnu komunikáciu, zabudnúť však nemožno ani na nové možnosti, ktoré prináša umelá inteligencia a robotika.

Kto sa môže prihlásiť?

Pozvánka je určená obyvateľom EÚ a EEA. Zúčastniť sa môžu len jednotlivci, organizácie nie. Vek súťažiacich ohraničený nie je.

Ako sa možno prihlásiť?

Požadované materiály je potrebné zaslať e-mailom na adresu raquel.riaza@edf-feph.org, a to do 30. novembra do 23:59.

Čo treba poslať?

Aby ste sa zaradili medzi súťažiacich, bude od vás EDF očakávať tieto tri veci:

  1. Jednu originálnu jednoduchú fotografiu vo vysokom rozlíšení (300 DPI) s popisom obrázka alebo jednu originálnu jednoduchú umeleckú prezentáciu (komiks, kresba) s popisom obrázkov, ktorý príbeh vysvetlí.

Dovolené: editovanie, filtre, camera built-in efekty.

Zakázané: koláž (dielo s viac ako jednou fotografiou), vodotlač, text alebo iné prvky doplnené do fotografie.

  1. Meno autora, mesto a štát, kde bola fotografia nasnímaná, a jej stručný popis v angličtine.
  2.  Podpísané vyhlásenie o udelení práv. Pozor! Organizátor vyžaduje dva podpisy – osoby, ktorá fotografovala, a osoby, resp. osôb, ktoré sú na fotografii zachytené. V prípade, že na fotografii sú deti, je potrebné dodať písomný súhlas ich rodičov alebo zákonných zástupcov.

Čo otázka autorských práv?

Všetky súťažné materiály musia byť originálne práce a účastník musí byť vlastníkom alebo držiteľom prenesených autorských práv. Prihlásením do súťaže si všetky autorské práva k dielam ponechávajú účastníci, zároveň však Európskemu fóru zdravotného postihnutia postupujú právo dodané diela publikovať a vystavovať. Účastníci vyjadrujú súhlas s tým, že sú viazaní právnymi podmienkami Facebooku.

Ako budú súťažné materiály vyberané?

Všetky fotografie a umelecké prezentácie prejdú najprv kontrolou, overením, či spĺňajú pravidlá súťaže. O tom, či boli diela akceptované alebo odmietnuté, dostanú účastníci správu e-mailom. Všetky akceptované obrázky budú zaradené do albumu na facebookovej stránke EDF. Ak sa chcete oboznámiť s úrovňou, resp. potencionálnou konkurenciou, prezrite si predchádzajúce ročníky.

Kto tvorí porotu?

Dvaja členovia výkonného výboru EDF, dvaja zamestnanci EDF a dvaja externí fotografi.

Aké sú kritériá hodnotenia?

  1. Kvalita obrázka
  2. Inovatívnosť
  3. Tvorivosť
  4. relevantnosť vo vzťahu k téme.

Pozn. Materiály, ktoré sú agresívne, hanlivé a obscénne, alebo odhaľujú nežiaduce osobné údaje, budú zo súťaže vyradené.

Ako to vyzerá vo finále?

Porota vyberie celkovo 20 finalistov, ktorých práce budú vystavené on-line a v sociálnych médiách. Mená víťazov budú zverejnené po 30. novembri.

Ceny

Víťazi získajú:

  1. miesto – 500 €
  2. miesto – 300 €
  3. miesto – 200 €

Dokumentácia

Fotosúťaž 2021 Termíny a podmienky

Fotosúťaž 2021 Pravidlá a autorské práva

(red.)