Projekt na posilnenie hnutia organizácií osôb so zdravotným postihnutím

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) pripravuje projekt Posilnenie hnutia osôb so zdravotným postihnutím (ZP) v strednej a východnej Európe (Strengthening the Disability Movement in Central and Eastern Europe), financovaný Nadáciou City Bank a realizovaný v období od 15. januára 2022…

Ocenenie Prístupné mesto 2022 získal Luxemburg

Súťaž Access City Award organizuje Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia od roku 2010. Jej zámerom je zvýšiť povedomie o zdravotnom postihnutí, podporiť iniciatívy európskych miest s viac ako 50 000 obyvateľmi v oblasti prístupnosti a zároveň…

EDF a Oracle udelili štipendium študentovi so zdravotným postihnutím

Posilniť digitálnu prístupnosť v Európe, zvýšiť povedomie o problematike na pôde európskych univerzít, podporiť prístupnosť v študijných odboroch ako informatika a počítačová veda. To sú len niektoré zo spoločných cieľov Európskeho fóra zdravotného postihnutia a spoločnosti Oracle, ktoré v roku…

Fotografická súťaž o asistenčných technológiách

Existuje riešenie, ktoré využíva asistenčné technológie a ktoré vám skutočne pomáha? Myslíte, že by stálo za to povedať o ňom aj iným? Povzbudiť ich, motivovať, inšpirovať? Podeľte sa oň! Európske fórum zdravotného postihnutia (European Disability Forum, EDF) hľadá fotografie asistenčných…

Budú výťahy prístupnejšie?

V septembri 2017 namietal Európsky spotrebiteľský hlas v normalizácii (ANEC) proti ratifikácii štandardu EN 81-70 „Bezpečnostné pravidlá pre konštrukciu a inštaláciu výťahov. Prístupnosť výťahov pre osoby vrátane osôb so zdravotným postihnutím“. Dôvodom námietky bol návrh požiadavky na zníženie kontrastu ovládacích…

Čo prinesie novelizované nariadenie o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave?

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/782 z 29. apríla 2021 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave nadobudne účinnosť 7. júna 2023 a nahradí doteraz platné nariadenie 1371/2007. Pozrime sa stručne, čo novelizované nariadenie prinesie osobám so zdravotným…

Spoločne budujeme inkluzívnu Európu

Prinášame Deklaráciu zástupcov členských štátov Európskej únie v oblasti ochrany práv a záujmov osôb so zdravotným postihnutím prijatú v rámci Európskeho samitu inklúzie 2020. Spoločne budujeme inkluzívnu Európu Berlín, 18 November 2020 Preambula My, zástupcovia členských štátov EÚ v oblasti…

Novým špeciálnym spravodajcom OSN je Gerard Quinn

European Disability Forumvíta vymenovanie nového špeciálneho spravodajcu OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Dňa 7. októbra 2020 Rada OSN pre ľudské práva vymenovala Profesora Gerarda Quinna novým špeciálnym spravodajcom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Gerard Quinn je…