Budú výťahy prístupnejšie?

V septembri 2017 namietal Európsky spotrebiteľský hlas v normalizácii (ANEC) proti ratifikácii štandardu EN 81-70 „Bezpečnostné pravidlá pre konštrukciu a inštaláciu výťahov. Prístupnosť výťahov pre osoby vrátane osôb so zdravotným postihnutím“.

Dôvodom námietky bol návrh požiadavky na zníženie kontrastu ovládacích prvkov výťahu na jednu polovicu (zo 60 LRV na 30 LRV), čo by znamenalo zníženie viditeľnosti pre slabozrakých ľudí. Takisto by to nebolo v súlade s aktuálnym poznaním a s požiadavkami mnohých národných a medzinárodných štandardov.

Táto námietka bola úspešná, spustil sa proces revízie štandardu, zameraný na zmenu ustanovení o kontraste v súlade s námietkou ANEC. Proces sa ukončil 16. septembra 2021 a štandard EN 81-70:2021/prA1 bol schválený spolu s požiadavkou na vyšší kontrast ovládacích prvkov výťahu.

Výsledky hlasovania:

  1. 18 za: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Grécko, Litva, Malta, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia;
  2. 2 proti: Francúzsko a Švajčiarsko;
  3. 14 sa zdržalo: Česko, Estónsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Slovensko a Turecko.

(red.)