Budú výťahy prístupnejšie?

V septembri 2017 namietal Európsky spotrebiteľský hlas v normalizácii (ANEC) proti ratifikácii štandardu EN 81-70 „Bezpečnostné pravidlá pre konštrukciu a inštaláciu výťahov. Prístupnosť výťahov pre osoby vrátane osôb so zdravotným postihnutím“. Dôvodom námietky bol návrh požiadavky na zníženie kontrastu ovládacích…

Čo má očkovacia lotéria spoločné s diskrimináciou?

Účelnosť očkovacej lotérie ako cesty na zvýšenie zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 niektorí uvítali, iní spochybnili. Väčšinu zaočkovaných však zrejme potešila možnosť získať za svoju uvedomelosť aj finančnú odmenu, hoci takmer každý z nich sa dal zaočkovať už pred spustením lotérie,…

Nenechajte si ujsť medzinárodnú konferenciu Múzeá a galérie bez bariér III.

V Dubnickom múzeu sa v dňoch 10. až 12. novembra zídu zástupcovia organizácií, ktoré zastrešujú alebo metodicky vedú ľudí s akýmkoľvek typom znevýhodnenia. Prednášať a diskutovať sa bude predovšetkým o sprístupňovaní kultúrnych inštitúcií (nielen fyzického prostredia, ale i informácií a…

Dbáte o svoje duševné zdravie? Viete ako na to?

Úzkosť, podráždenosť, nepokoj, neschopnosť uvoľniť sa, únava, problémy so spánkom a jedením, pocity nešťastia, apatie, depresie. To je len niekoľko stavov ľudskej psychiky, ktoré sa v spoločnosti dajú identifikovať, niektoré na prvý pohľad, iné ostávajú takmer neviditeľné. Odpoveď na otázku,…

Na obede s Miriam Lexmann

Členka Výboru pre zahraničné veci (AFET), Podvýboru pre bezpečnosť a obranu (SEDE), Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom (D-BY), Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (DEPA), členka Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a členka predsedníctva celoslovenskej organizácie Fórum…

Talentované, úspešné, inovatívne, ale predovšetkým viditeľné

Anketa Slovenka roka vznikla pred trinástimi rokmi s cieľom oceniť výnimočné ženy, ktoré si za svoju prácu zaslúžia mimoriadne uznanie a ktoré nie sú súčasťou šoubiznisu. Trinástka bola šťastným číslom aj pre Ivetu Mišovú, podpredsedníčku Národnej rady občanov so zdravotným…

Vyjadrite sa k prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií

Pri prijímaní a vydávaní rôznych smerníc, vyhlášok či nariadení, ktorých zámerom je posilniť inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím, európske inštitúcie často diskutujú priamo so zástupcami organizácií, zastupujúcimi práva a záujmy ľudí so zdravotným postihnutím. Dôležitú úlohu v tomto procese však…

Služby miest a mestských inštitúcií aj pre ľudí so sluchovým postihnutím

Nepočujúci, nedoslýchaví a starší ľudia so slabnúcim sluchom, ľudia s poruchami reči či cudzinci, ktorí si so slovenčinou ešte nepotykali, sa vďaka Centru bezbariérovej komunikácie už nedorozumení pri osobnom stretnutí na mestských úradoch a v mestských inštitúciách obávať nemusia. V snahe sprístupniť…