Služby miest a mestských inštitúcií aj pre ľudí so sluchovým postihnutím

Nepočujúci, nedoslýchaví a starší ľudia so slabnúcim sluchom, ľudia s poruchami reči či cudzinci, ktorí si so slovenčinou ešte nepotykali, sa vďaka Centru bezbariérovej komunikácie už nedorozumení pri osobnom stretnutí na mestských úradoch a v mestských inštitúciách obávať nemusia. V snahe sprístupniť získavanie informácií týmto skupinám sa totiž centrum usiluje postupne zavádzať dve on-line služby, a to tlmočenie z a do slovenského posunkového jazyka a prepis hovorenej reči v reálnom čase. Aktuálne je služba spustená v Trenčíne (jedno kontaktné miesto), v Lučenci (jedno kontaktné miesto a jedna infolinka, pri príležitosti Medzinárodného týždňa nepočujúcich a Medzinárodného dňa posunkových jazykov (23. september) rozšírila tento zoznam i Bratislava, kde sú služby k dispozícii na viac ako dvadsiatich pracoviskách prvého kontaktu, on-line prepis je dostupný aj na dvanástich infolinkách.

Online tlmočník aj prepisovaný text sa zobrazujú na obrazovke tabletu, ktorý sa nachádza priamo v spolupracujúcich inštitúciách, nie je potrebné nosiť si vlastné zariadenie. V prípade telefonického rozhovoru prostredníctvom infolinky s funkciou online prepisu sa prepisovaný text zobrazuje na obrazovke počítača alebo smartfónu volajúceho.

Ako služby fungujú? Pri online tlmočení sa úradník pri prepážke prostredníctvom videohovoru na tablete okamžite spojí s tlmočníkom slovenského posunkového jazyka, pri on-line prepise s prepisovateľom, ktorý bude hovorenú reč úradníkov prepisovať klientovi do textovej podoby.

Služby sú poskytované bezplatne, počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00. Ak sú úradné hodiny príslušnej inštitúcie kratšie, služby sú poskytované len v skrátenom čase. Ich dostupnosť nájdete v zozname kontaktných pracovískinfoliniek.

Všetky informácie nájdete aj v slovenskom posunkovom jazyku. Mesto Bratislava totiž preložilo tlačovú správusprávu na svojom webe.

(red.)