Nenechajte si ujsť medzinárodnú konferenciu Múzeá a galérie bez bariér III.

V Dubnickom múzeu sa v dňoch 10. až 12. novembra zídu zástupcovia organizácií, ktoré zastrešujú alebo metodicky vedú ľudí s akýmkoľvek typom znevýhodnenia. Prednášať a diskutovať sa bude predovšetkým o sprístupňovaní kultúrnych inštitúcií (nielen fyzického prostredia, ale i informácií a organizovaných aktivít). Z príspevkov bude vytvorený zborník.

Tematické okruhy

 1. Univerzálny dizajn galérií a múzeí – debarierizácia historických objektov
 2. Prístupnosť galérií a múzeí jednotlivcom so zdravotným znevýhodnením
 3. Financovanie sprístupňovania kultúry
 4. Postupy a špecifiká sprístupňovania galérií a múzeí (a objektov v nich)
 5. Saturácia špeciálnych edukačných potrieb jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením v galériách a múzeách (edukačná funkcia galérií a múzeí)
 6. Múzejná a galerijná edukácia, nástroj debarierizácie múzeí a galérií
 7. Informačná dostupnosť, kľúčový prvok debarierizácie
 8. Inklúzia v múzeách a galériách
 9. Technológie nástroj na prezentáciu kultúry
 10. Možnosť ďalších súvisiacich tém podľa návrhov.

Program konferencie

Streda 10. november 2021

9:00 – 10:00 Registrácia prednášajúcich

10:00 – 12:00 Prednáškový blok 1

12:00 – 13:00 Prestávka

13:00 – 15:00 Prednáškový blok 2

15:00 – 16:00 Diskusia

Štvrtok 11. november 2021

Prehliadka VIDA! Science centrum Brno

Piatok 12. november 2021

10:00– 12:00 Prednáškový blok 3

12:00– 13:00 Prestávka

13:00 – 15:00 Prednáškový blok 4

15:00 – 16:00 Diskusia

Termíny

Doručenie registračného formulára: 22.10.2021

Doručenie abstraktov konferenčných príspevkov: 29.10.2021

Doručenie finálnej verzie príspevkov do zborníka z konferencie: 26.11.2021

Dôležité informácie

 1. Účasť na konferencii je bezplatná.
 2. V prípade, že to epidemiologická situácia umožní, prednášajúci a účastníci majú možnosť absolvovať konferenciu prezenčne.
 3. Organizátor zabezpečí bezplatné ubytovanie v jednolôžkových izbách v Hoteli Elite v Novej Dubnici (042/446 64 45, recepcia@elitehotel.sk). Ubytovať sa je možné už deň pred začatím konferencie, aby sa nenarúšal jej priebeh. Požiadavku je potrebné uviesť do prihlášky.
 4. Účastníci konferencie majú bezplatne zabezpečené občerstvenie. Prípadnú potravinovú intoleranciu je potrebné vopred nahlásiť e-mailom na muzeum@dubnica.eu.
 5. Doprava z hotela do Dubnického múzea a späť bude zabezpečená minibusom, ktorý bude pristavený pred hotelom každý deň o 8:45. Účastníci, ktorí sa budú prepravovať vlastnými dopravnými prostriedkami, môžu parkovať priamo pred budovou Dubnického múzea.
 6. Na základe Vyhlášky 241/2021 ÚVZ v SR z 12.8.2021, Dubnické múzeum pripravuje konferenciu Múzeá a galérie bez bariér III. v režime OTP: osoby, ktoré sú plne očkované, testované (PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. O možnej kapacite účastníkov budeme informovať na základe aktuálneho COVID automatu.

Kontakty

Poštová adresa: Dubnické múzeum, m. r. o., Námestie sv. Jakuba 623/5, 018 41 Dubnica nad Váhom

e-mail: muzeum@dubnica.eu

Telefonicky: 0918 117 022alebo 0904 967 225

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

(red.)