EDF a Oracle udelili štipendium študentovi so zdravotným postihnutím

Posilniť digitálnu prístupnosť v Európe, zvýšiť povedomie o problematike na pôde európskych univerzít, podporiť prístupnosť v študijných odboroch ako informatika a počítačová veda. To sú len niektoré zo spoločných cieľov Európskeho fóra zdravotného postihnutia a spoločnosti Oracle, ktoré v roku 2015 začali študentom so zdravotným postihnutím udeľovať štipendium. V dlhodobom horizonte očakávajú sformovanie skupiny špecialistov na digitálnu prístupnosť, ktorá by inkluzívnym a participatívnym spôsobom viedla inovačný proces. Ani tento rok si nenechali ujsť slávnostné vyhlásenie výsledkov.

Uskutočnilo sa v utorok 23. novembra, vzhľadom na situáciu v prostredí on-linu. Príjemcom EDF-Oracle štipendia vo výške 6500 EUR sa stal študent bakalárskeho stupňa počítačovej vedy na dublinskej univerzite Peter O’Donnell. Zástupcov odbornej poroty presvedčila predovšetkým jeho práca na vývoji nástroja, ktorý by mal zlepšiť prístupnosť výskumných článkov pre ľudí so zrakovým postihnutím a poruchami čítania. Vo svojej ďakovnej reči sa dotkol skutočnosti, že každoročne je publikovaných 1,8 milióna vedeckých článkov, pričom až 10 percent vedcov a inžinierov má určitý druh a stupeň zdravotného postihnutia, ktoré môže obmedzovať, alebo úplne znemožňovať prístup k informáciám, ktoré sa v nich publikujú. Z tohto dôvodu plánuje navrhnúť a vytvoriť nástroj, ktorý by zabezpečil prístupnosť vedeckých článkov na platforme open source. Jeho podstatou bude možnosť PDF dokumenty ľahko transformovať na texty, s ktorými možno ďalej pracovať (s čítačom obrazovky alebo s rôznymi prístrojmi). Riaditeľ úradu pre program prístupnosti spoločnosti Oracle Kent Boucher vo svojom prejave na záver slávnosti prízvukoval, že pre Oracle je byť súčasťou programu podpory prístupnosti vo vzdelávaní a výskume privilégiom a veľkou cťou.

(red.)