Ocenenie Prístupné mesto 2022 získal Luxemburg

Súťaž Access City Award organizuje Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia od roku 2010. Jej zámerom je zvýšiť povedomie o zdravotnom postihnutí, podporiť iniciatívy európskych miest s viac ako 50 000 obyvateľmi v oblasti prístupnosti a zároveň tie, ktoré prístupnosť neprioritizovali, povzbudiť, inšpirovať a ponúknuť príklady dobrej praxe. Ocenenia sú udeľované mestám, ktoré preukázateľne zlepšili prístupnosť v štyroch kľúčových oblastiach bezbariérovosti: zastavané územie a verejné priestranstvá; doprava a súvisiaca infraštruktúra; informácie a komunikácia (vrátane informačných a komunikačných technológií) a občianska vybavenosť a verejné služby.

Oficiálne zdroje uvádzajú, že 87 miliónov obyvateľov EÚ má nejaký typ zdravotného postihnutia. Vieme, že jej obyvateľstvo starne, Európa je mestské spoločenstvo, kde štyria z piatich obyvateľov žijú v mestách. Aj to sú dôvody, prečo sa prostredníctvom Access City Award každoročne oceňuje úsilie miest zamerané na zvyšovanie ich prístupnosti, podporuje sa rovný prístup k mestskému životu ľudí so zdravotným postihnutím a vytvára sa priestor na šírenie a výmenu praktických skúseností. Navyše, podpora budovania Európy bez bariér je aj jednou z aktivít Európskej stratégie v oblasti práv ľudí so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030.

Množstvo inovatívnych riešení a vylepšení, rozširujúcich prístupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím rozhodli o tom, že titul Prístupné mesto 2022 udelila porota Luxemburgu. Prístupnosť je preň prioritou a postupuje v súlade s princípom univerzálneho navrhovania. Za všetky body spomeňme len pár: po meste sa pohybujú nízkopodlažné autobusy vybavené rampou a akustickým a vizuálnym oznamovaním vnútri spoja i na zastávkach; informácie o svojich politických rozhodnutiach sprístupňuje všetkým (prenosy z kľúčových rokovaní mestskej rady sú v reálnom čase tlmočené do posunkového jazyka a prepisované do textu); navrhované aktivity pravidelne konzultuje s obyvateľmi so zdravotným postihnutím, aby mali požadovaný efekt.

„Predstavte si, že chcete ísť autobusom, ale nemôžete do neho nastúpiť. Alebo sa vaše dieťa nemôže hrať s inými deťmi, lebo ihrisko je neprístupné. Prístupnosť je zmena každodenného života, zmena, ktorá znamená nezávislosť a rovnosť. A to je dôvod, prečo cenou Prístupné mesto oceňujeme úsilie miest stať sa prístupnejšími a inkluzívnejšími,“ povedala na slávnostnej ceremónii 3. decembra v Bruseli komisárka pre rovnosť Helena Dalli.

O ocenenie Prístupné mesto 2022 sa uchádzalo celkovo 40 miest. O svojich kvalitách v oblasti prístupnosti presvedčili porotu aj Helsinki, ktoré obsadili druhé miesto, a Barcelona, ktorá získala pomyselnú bronzovú medailu. Len pre úplnosť dodávame, že mestá na stupni víťazov dostali aj finančnú odmenu vo výške 150 000, 120 000 a 80 000 €.

Porota udelila aj tri špeciálne uznania

Pri príležitosti európskeho roka železníc získalo špeciálne uznanie portugalské mesto Porto, a to za zlepšovanie prístupnosti železničných staníc.

„Chceme, aby čoraz viac ľudí používalo železnice, ako jeden z najzelenších a najbezpečnejších spôsobov dopravy, a aby mohol vlak využívať naozaj každý. Porto dosiahlo skutočne vynikajúce zlepšenie svojho železničného systému, pokiaľ ide o prístupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím, a to vrátane metra. Neustále zlepšuje prístupnosť vagónov a staníc metra, dbá na prítomnosť a funkčnosť akustických varovných signálov a prispôsobovanie potrebných zariadení. Dúfam, že tento príklad bude nasledovať mnoho ďalších miest,“ povedala pri odovzdávaní ocenenia komisárka pre dopravu Adina Vălean.

Špeciálne uznania dostali aj Leuven v Belgicku (za sprístupňovanie politík vrátane ich prezentácie v digitálnej oblasti) a španielska Palma (za zlepšovanie prístupnosti fyzického prostredia vrátane pláží a parkov).

Kto sa už ocenením môže pýšiť?

 • Prístupné mesto 2021: Jönköping (Švédsko)
 • Prístupné mesto 2020: Varšava (Poľsko)
 • Prístupné mesto 2019: Breda (Holandsko)
 • Prístupné mesto 2018: Lyon (Francúzsko)
 • Prístupné mesto 2017: Chester (Veľká Británia)
 • Prístupné mesto 2016: Miláno (Taliansko)
 • Prístupné mesto 2015: Boras (Švédsko)
 • Prístupné mesto 2014: Gothenburg (Švédsko)
 • Prístupné mesto 2013: Berlín (Nemecko)
 • Prístupné mesto 2012: Salzburg (Rakúsko)
 • Prístupné mesto 2011: Avila (Španielsko)

(red.)