Novým špeciálnym spravodajcom OSN je Gerard Quinn

European Disability Forumvíta vymenovanie nového špeciálneho spravodajcu OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

Dňa 7. októbra 2020 Rada OSN pre ľudské práva vymenovala Profesora Gerarda Quinna novým špeciálnym spravodajcom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

Gerard Quinn je emeritný profesor práva na Národnej univerzite Írska (Galway). Má tituly v oblasti politických vied a práva, je kvalifikovaným advokátom a absolventom harvardskej univerzity.

Profesor Quinn významne prispel k európskej agende ľudských práv. Európske inštitúcie a jej agentúry, ako je európska agentúra pre základné ľudské práva (FRA), sa spoliehajú na neho pre jeho hlboké znalosti Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutíma jeho súvislostí s medzinárodným právom. Nezaoberá sa len právami osôb so zdravotným postihnutím, ale aj dôležitými prierezovými otázkami ako je starnutie. European Disability Forum(EDF) si zvlášť cení jeho úzku spoluprácu s osobami so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnymi organizáciami.

„Musíme vrele gratulovať Rade pre ľudské práva k tejto vynikajúcej voľbe,” povedal prezident EDFYanis Vardakastanis.

„Miliarde ľudí so zdravotným postihnutím sú stále upierané ich práva a základné slobody. Sme vylučovaní, segregovaní a držaní v biede na základe spoločenských bariér a zastaraných zákonov. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím nám poskytuje právny rámec na transformáciu našich spoločenstiev, aby boli inkluzívne a rovnoprávne. Aby sa však toto stalo skutočnosťou, potrebujeme sústavne pracovať, pokrokové politiky a cielené opatrenia. Prostredníctvom vymenovania Profesora Quinna vítame vynikajúceho nasledovateľa odchádzajúcej spravodajkyne Cataliny Devandas, ktorá už položila solídny základ tejto práce,“ dodal.

Špeciálny spravodajca pre práva osôb so zdravotným postihnutím má mandát celosvetovo posilňovať uznávanie a podporovať, implementovať a monitorovať práva osôb so zdravotným postihnutím. Jeho aktivity zahŕňajú návštevyrôznych krajín, publikovanie správ a konkrétnych odporúčaní ako lepšie chrániť práva osôb so zdravotným postihnutím.

Prvá špeciálna spravodajkyňa pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Catalina Devandas, bola vymenovaná v roku 2014. Pripravila odporúčania pre

a ďalšie oblasti dôležité pre verejnú politiku, ktorá je inkluzívna pre osoby so zdravotným postihnutím. Viedla celý rad návštev rôznych krajín Vrátane Francúzska, Nórska a Moldavska.

V súčasnosti je Catalina Devandas veľvyslankyňou Kostariky pri OSN.

EDF ďakuje bývalej spravodajkyni Cataline Devandas za jej významný príspevok pre hnutie zdravotného postihnutia.

Zdroj: EDF

(red)