Snepeda deťom

Prázdniny, to sú nielen dobrodružstvá a huncútstva, ale i zbieranie vedomostí. Za hranice všedných dní vykročili vďaka kreativite a energii nepočujúcich organizátorov zo Snepedy mladí i tí skôr narodení aj vďaka dvom celodenným aktivitám, príjemne namixovaným zo športového, kultúrneho, vzdelávacieho i sociálneho súdka.

Skupina detí na lanovej dráhe
Pod lanovou dráhou Zdroj: Snepeda

Koniec júla ostal deťom a ich rodičom v pamäti spojený s heslom Prekonaj strach, oči nezatváraj! Bol to názov podujatia, počas ktorého mali účastníci možnosť zbaviť sa obáv z výšok a zdolať všetky prekážky v lanovom centre Lanoland na bratislavskej Kolibe. A veru nebolo to len tak! Vo výške 4 až 6 metrov nad zemou bolo treba prejsť 423 metrov, zdolať 42 nástrah a zvládnuť 2 lanovky. Úspech ale zaznamenali aj ďalšie body programu, a to bobová dráha, súťaž o najchutnejšie jedlo od rodičov (medzi výtvormi siedmich súťažiacich zavoňali aj koláčiky dvoch mladých slečien) či porotcovanie všetkých zúčastnených. Silu dodávali bagetky, koláče a sladké nápoje od sponzorov, radosť z výhry darčekové balíčky. Najkrajší pohľad však bol na súdržnosť detí a rodičov a na spoločnú komunikáciu v ich rodnom jazyku, jazyku posunkovom, ktorá v čase korony chýbala.

Deti prechádzajú lanovou dráhou
V korunách stromov Zdroj: Snepeda
Deti sa pripravujú na zjazd bobami
Radovánky na bobovej dráhe Zdroj: Snepeda

Za finančnú podporu ďakujeme Nadácii ZSE, za vecné odmeny NBS, VšZP, RTVS, Powerlogy, DAXE (Maxík), za darčekové balíčky COUNTRY-LIFE, za občerstvenie Bagetka na Račku, PIJO BIO, Minit Slovakia, Grotto, za pomoc tlmočníčke Lucii Kotulovej, dobrovoľníkom Romanovi Vojtechovskému, Ivici Duray Tichej, Denise Gálovej a fotografovi Zoltánovi Duraymu.

Učenie uprostred leta

V stredu 14. augusta vyrástlo na Partizánskej lúke v Bratislave 10 stanovíšť. Nápad sa zrodil v hlavách nepočujúcich organizátorov zo Snepedy, ktorí na pozvánku palcovými titulkami vytlačili text „V živote sa nestratíš, ak máš niekoho, komu veríš!“, trošku menším písmom pripojili poznámočku, že na cestu sa záujemcovia môžu vydať sami, ak chcú, alebo si môžu na pomoc prizvať rodičov, a pre každé dieťa pripravili mapu.

„Jednotlivé úlohy boli zamerané predovšetkým na environmentálnu a zmyslovú výchovu, čítanie s porozumením a orientáciu v priestore,“ prezradila nám organizátorka oboch podujatí Veronika Vojtechovská. „Účastníci mali správne pospájať názvy listov z listnatých stromov, hádzať šišky do vedier, spoznávať a rozoznávať vône ovocia. Oboznámili sme ich s časom rozkladu odpadov v prírode, vyskúšali ich vedomosti o európskej tiesňovej linke 112, ale aj to, koľko posunkov na daný tvar ruky poznajú. Pýtali sme sa, aká je lesnatosť v jednotlivých krajinách, dávali podľa hmatu identifikovať piesok, vodu, kameň a drevo. Na samom konci ich čakalo triedenie odpadkov a vylúštenie tajničky.“

Každému sa ušla odmena vo forme balíčkov a nápojov, tým najlepším z dvoch kategórií podľa veku aj darčeková poukážka Martinus na nákup v hodnote 20 €. Po súťaži nasledovala zábava, rozhovory, hry, šantenie v potoku a piknik.

Dospelá žena vysvetľuje dieťaťu, že les nie je smetisko
Deti sa učili, že les nie je smetisko Zdroj: Snepeda

Za finančnú podporu ďakujeme Nadácii ZSE, za vecné odmeny NBS, VšZP, RTVS, Powerlogy, DAXE (Maxík), za nápoje spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko, za pomoc tlmočníčke Kvetoslave Lepótovej, dobrovoľníkom Romanovi Vojtechovskému, Ivici Duray Tichej, Denise Gálovej, Ľudmile Baťovej, Jane Antušekovej, Kataríne Gašovej a Zoltánovi Duraymu.

(red.)