Čo prinesie novelizované nariadenie o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave?

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/782 z 29. apríla 2021 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave nadobudne účinnosť 7. júna 2023 a nahradí doteraz platné nariadenie 1371/2007. Pozrime sa stručne, čo novelizované nariadenie prinesie osobám so zdravotným…

Snepeda deťom

Prázdniny, to sú nielen dobrodružstvá a huncútstva, ale i zbieranie vedomostí. Za hranice všedných dní vykročili vďaka kreativite a energii nepočujúcich organizátorov zo Snepedy mladí i tí skôr narodení aj vďaka dvom celodenným aktivitám, príjemne namixovaným zo športového, kultúrneho, vzdelávacieho…

Hovoriť za seba a za skupinu

Posilniť integráciu ľudí s mentálnym postihnutím, pomôcť im rozvíjať schopnosť presadzovať svoje práva, nadviazať spoluprácu na rôznych úrovniach a rozšíriť ponuku edukačných materiálov v podobe zrozumiteľnej a dostupnej nielen pre ľudí s mentálnym postihnutím, ale i pre odborníkov, ktorí s nimi…

Kapitoly písané Bielou pastelkou

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vyprevadí v piatok 24. septembra do ulíc miest a obcí dvoj až trojčlenné tímy dobrovoľníkov. Vybaví ich tričkom, zapečatenou bielo-modrou papierovou pokladničkou, poverením na vykonávanie zbierky, a, pravdaže, množstvom malých symbolických poďakovaní v podobe…

Ste pacientom s reumatickým ochorením? Naučte sa správne cvičiť!

Každodenný pravidelný pohyb je neodmysliteľnou súčasťou programu pacientov s reumatickými ochoreniami. Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) preto v spolupráci s odborníkmi pripravila niekoľko inštruktážnych videí, ktoré vás môžu zdravým športovaním viesť. Cieľom projektu je motivovať pacientov, aby po absolvovaní hospitalizácie…

Univerzita Reumy

Vráťte sa do študentských čias! S prospechom si starosti robiť nemusíte – prijatý je každý, kto dosiaľ nestratil detskú zvedavosť a stále má chuť a silu na sebe pracovať, štúdium zatiaľ dištančné, nahrávané a kedykoľvek a odkiaľkoľvek dostupné. Odborným garantom…