Univerzita Reumy

Vráťte sa do študentských čias! S prospechom si starosti robiť nemusíte – prijatý je každý, kto dosiaľ nestratil detskú zvedavosť a stále má chuť a silu na sebe pracovať, štúdium zatiaľ dištančné, nahrávané a kedykoľvek a odkiaľkoľvek dostupné. Odborným garantom je Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR), prednášajúcimi lekári, sociálni pracovníci, špecialisti z rôznych odvetví, ale i ľudia, ktorých sa reumatické ochorenia bezprostredne týkajú. Diplomy a vysvedčenia vám vystavia vaši ošetrujúci lekári, pretože po absolvovaní sa stanete ich rovnocenným partnerom.

Logo Liga proti reumatizmu na Slovensku
Logo LPRe SR Zdroj: LPRe SR

„Náš vzdelávací projekt s názvom Univerzita Reumy vznikol ako reakcia na dobu covidovú,“ pustila ma do svojich spomienok na začiatky projektu predsedníčka LPRe SR PhDr. Jana Dobšovičová Černáková. „Keďže sme naše tradičné stretnutia a edukačné aktivity nemohli realizovať inak, úplne prirodzene sme prešli do on-line priestoru a cez živé vysielania sme spojili odborníkov a pacientov, ktorí chcú byť informovaní priamo od relevantného zdroja.“

Cieľom organizátorov je vytvoriť kompletný vzdelávací program nielen pre pacientov s reumatickými chorobami, ale i odbornú verejnosť, predstaviteľov, priaznivcov, podporovateľov a dobrovoľníkov LPRe SR, poslaním zvýšiť zdravotnú a sociálnu gramotnosť tých, ktorých sa to najväčšmi týka. On-line „vyučovanie“ prebieha 2 – 4 razy do mesiaca, v prípade, že nestihnete živé vysielanie, nemusíte sa strachovať – na stránke www.mojareuma.sk v časti Aktivity je k dispozícii záznam. S každým webinárom sa zrodí jednoduchý dotazníkový test, ktorý máte možnosť vyplniť pred aj po prednáške a následnej diskusii, aby ste si zosumarizovali a utvrdili čerstvo nadobudnuté vedomosti.

„Témy Univerzity Reumy sú pestré. Neobmedzujú sa výlučne na oblasť medicíny, dotkli sme sa napr. zdravého životného štýlu, pohybových aktivít vhodných pre reumatikov, zhromaždili sme rady a tipy na posilnenie a udržiavanie dobrého duševného zdravia, sprostredkovali poradenstvo v sociálnej oblasti. Do letných prázdnin sa nám podarilo zrealizovať celkovo 13 živých vysielaní Univerzity Reumy a priemerne máme okolo 500 divákov a poslucháčov. Čakať na spätnú väzbu nemusíme dlho – mnohí nám svoje otázky posielajú hneď po zverejnení pozvánky, t. j. ešte pred samotným vysielaním, a to na kontaktný mail liga@mojareuma.sk, priamo počas vysielania s nami účastníci diskutujú prostredníctvom Facebooku Moja reuma. Po odvysielaní sa dokonca viacero divákov prihlásilo za členov LPRe SR, aby boli o ďalších podujatiach vždy včas informovaní. Krásne odozvy máme nielen od pacientov, ale aj od odborníkov, ktorí našu aktivitu pri edukácii pacientov veľmi oceňujú,“ pokračuje Jana Dobšovičová Černáková.

Spoločne s predsedníčkou LPRe SR sme nahliadli aj do plánov, tematických i časových. Zočila som tam množstvo skutočne zaujímavých okruhov, napr. ako môže pôsobiť vakcinácia na reumatikov, kde hľadať pomoc, ak bolí duša a izolácia príliš zmáha, ako sa produktívne pripraviť na kontrolu u lekára, ako si vybaviť hospitalizáciu alebo liečenie, ako predchádzať vzplanutiu ochorenia a ako rozpoznať jeho prvé príznaky. Z rozhovoru ale vyplynulo aj to, že zoznam nie je ani zďaleka uzavretý. Organizátori dokážu pomerne promptne reagovať aj na aktuálnu situáciu či dopyt z vonku, preto ak by ste mali záujem získať informácie o konkrétnej reumatickej diagnóze alebo liečbe, pokojne píšte alebo volajte. Hneď, ako to bude možné, ocitne sa v programe Univerzity Reumy aj váš návrh.

„Teraz si dáme krátku prestávku a v septembri by sme chceli pripraviť ďalšie časti. Predbežne do decembra, ale ak sa všetko podarí, budeme pokračovať aj budúci rok. V prípade, že to okolnosti umožnia, vrátime sa k osobným stretnutiam, alebo budú tieto webináre prebiehať kombinovane, t. j. budú to živé prenosy z prezenčných prednášok,“ uzatvára Jana Dobšovičová Černáková.

Jana Dobšovičová
Jana Dobšovičová Černáková Zdroj: LPRe SR

Čo ponúkol prvý semester?

 1. Imatrikulácia: Slávnostné otvorenie Univerzity Reumy vzali do svojich rúk predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková a tajomníčka združenia Petra Balážová.
 2. Koučing pre zdravie: Koučka pre zdravie Petra Balážová predstavila na spoločnom on-line posedení jednu z ciest, ako zmeniť svoj životný štýl k lepšiemu a zdravšiemu, ako znásobiť fyzickú aktivitu, ľahšie zvládať svoje ochorenie či znížiť zdravotné riziká.
 3. On-line lekcia Nordic Walkingu: Ako bezpečne, jednoducho, efektívne a zároveň zábavne zapojiť pri chôdzi do práce až 90% svalov celého tela, bez ohľadu na vek, fyzickú kondíciu a, áno, dokonca i reumatické ochorenie, priblížila tá najpovolanejšia, prezidentka Slovenskej asociácie Nordic Walking Lucia Okoličányová. Tém bolo neúrekom: rozdiel medzi touto severskou chôdzou a „obyčajnou“ turistikou, technika Nordic Walkingu, pomôcky, zdravotné benefity a mnohé iné.
 4. Odvrátiteľné úmrtia: Tipnite si, čo hovoria štatistiky o úmrtiach, ktorým sa včasnou a efektívnou liečbou dalo predísť. Za jeden rok a na Slovensku. Je to desivé, ale je to až 9 156 ľudí, čo je viac než dvojnásobok priemeru západnej Európy. Spolu s Richardom Fidesom preto LPRe SR hľadala odpovede na otázky, čo tieto úmrtia spôsobuje a čo s tým môže každý z nás urobiť už dnes. Motiváciou nech je nám ďalšie neuveriteľné číslo: ak sa nám podarí dostať na úroveň krajín EU, ročne zachránime až 5 000 ľudských životov. Ak vás táto téma zaujíma, dávame do pozornosti e-learningový kurz na stránke www.odvratitelneumrtia.sk.
 5. Reumatoidná artritída a manažment pacienta: Pokračovanie obľúbeného cyklu Besedy s lekármi bez bieleho plášťa zabezpečil doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD., reumatológ z FN Nitra, ktorý o reumatoidnej artritíde vyzradil všetko, čo stojí za to vedieť, a Mgr. Katarína Barančíková, ktorá roky pôsobí ako sestra v NÚRCH-u Piešťany. S prítomnými sa podelila o svoje skúsenosti na tému manažment pacienta v ambulancii biologickej liečby.
 6. Bechterevova choroba: Bechterevova choroba, resp. ankylozujúca spondylitída. Autoimunitné reumatické ochorenie, ktoré viac postihuje mužov v prevažne mladšom veku, ale príliš dlho by ste nemuseli hľadať ani dievčatá či ženy s touto diagnózou. Rečníkmi boli tentoraz dvaja páni: reumatológ MUDr. Martin Žlnay, PhD., z NÚRCH, a predseda Klubu Bechterevikov Ing. Igor Súletý, ktorý predstavil činnosť klubu a umožnil nahliadnuť do plánov.
 7. Psoriatická Artritída: MUDr. Helena Raffayová, PhD. z NÚRCH-u sa chopila slova ako prvá a účastníkom objasnila najnovšie poznatky o ochorení, pozvanie do druhého hosťovského kresla prijala predsedníčka Klubu Psoriatickej Artritídy PharmDr. Bc. Ľubica Bartová, ktorá vo svojom príspevku priblížila opodstatnenosť a aktivity tejto komunity.
 8. Za pokladmi Slovenska: Zaujímavé motivačné rozprávanie autora projektu Za Pokladmi Slovenska Juraja Šimkoviča vám de facto môže zabrať celé leto – LPRe SR je totiž jedným z partnerov projektu a zároveň vyhlasovateľom súťaže medzi svojimi pobočkami a klubmi. Na www.mojareuma.sk nájdete zoznam hradov a zámkov, stačí sa tam „len“ vybrať, odfotiť sa (pozor, každá hlava na snímke sa počíta), ustrážiť, aby bola zvečnená aj oznamovacia tabuľa s názvom alebo silueta hradu či zámku a dátum vašej návštevy. Obrázkové spomienky a dôkazy treba adresovať na poklady@mojareuma.sk do konca trvania projektu.
 9. Reumatoidná artritída: MUDr. Oľga Lukáčová, PhD., reumatologička, NÚRCH Piešťany sa zamerala na príznaky, ktoré sa netýkajú kĺbov, a na bolesti, ktorými pacienti pri reumatoidnej artritíde trpia, MUDr. Vanda Mlynáriková, PhD., reumatologička z NÚRCH Piešťany zas na diagnostiku tohto ochorenia.
 10. Efektívna komunikácia medzi pacientom a zdravotníkmi: LPRe SR oslovila dvoch odborníkov z NÚRCH Piešťany a obaja s vedením vzdelávacieho seminára súhlasili. Reumatológ MUDr. Roman Stančík, PhD., porozprával o komunikácii pacient – lekár, tamojšia vedúca odboru ošetrovateľstva Mgr. Katarína Kovárová, MBA, o spolupráci a komunikácii medzi pacientom a zdravotnými sestrami.
 11. Dna a Reuma v tehotenstve: Pokračovanie z cyklu Besedy bez bieleho plášťa absolvovali účastníci s reumatológom MUDr. Viliamom Maňkom, PhD, ktorý spracoval tému metabolickej artropatie, známej ako dna, a s reumatologičkou MUDr. Gabrielou Belákovou, PhD., ktorej príspevok niesol názov Reuma v tehotenstve alebo Sme v tom spoločne.
 12. Sociálne služby: O situáciách a obmedzeniach ľudí so zdravotným postihnutím, odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálnych službách, dlhodobej starostlivosti, kvalitnom „domácom opatrovaní“ a jeho dostupnosti, o tom všetkom bola diskusia s právničkou Mgr. Lýdiou Brichtovou, PhD., jednou z prednášajúcich v letnom semestri Univerzity Reumy.
 13. Bechterevova choroba a materstvo : Témou sprevádzali reumatologička MUDr. Lenka Tarabčáková z Univerzitnej nemocnice – Nemocnica svätého Michala a podpredsedníčka Klubu Bechterevikov Zuzana Maťaše.

Dušana Blašková