Nekonvenčný terapeut

Nepije vodu, nežmurká, na jeden nádych vydrží až štvrť hodinu a vidí aj nad hladinou. Dokáže súčasne spať aj nespať – jedna polovička mozgu odpočíva, druhá bdie a dáva pozor na nebezpečenstvo (nemôžete to nevidieť, pretože vtedy má otvorené len jedno oko). Po dvoch hodinách sa polovičky mozgu (a tým, prirodzene, aj oči) vystriedajú. Ale čím si vás isto-iste získa, je jeho večný úsmev.

Delfínoterapia chlapca, ktorému pomáha dospelý
Delfínoterapia Zdroj: ZV

Pri pojme delfínoterapia sa nám v predstavách hneď vynorí síce netradičný, ale zato mimoriadne sympatický terapeut – delfín. Ide o menej konvenčnú, zato však účinnú a v poslednej dobe pre svoje nesporne priaznivé výsledky čoraz častejšie vyhľadávanú terapeutickú metódu.

Prvé seriózne zmienky o delfínoterapii pochádzajú z konca 60. rokov minulého storočia. Ich autorom je americký neurológ John Lilly, ktorý svoje pozorovania interakcií medzi morskými cicavcami a deťmi s neurologickými poruchami zhrnul v knihe Človek a delfín. Ďalším priekopníkom v tejto oblasti bol klinický psychológ Dr. Nathanson, ktorý otvoril prvé centrum delfínoterapie na Floride. V centre na Miami absolvovali v rokoch 1988 – 1997 terapeutické plávanie rôzni klienti s viac než štyridsiatimi diagnózami z 39 krajín.

Delfín pomáha ultrazvukom

Podstatou delfínoterapie je bezprostredný riadený fyzický kontakt pacienta s delfínom. Živočích počas spoločného plávania s pacientom vysiela a následne prostredníctvom vlastného biologického sonaru (melom – dutina v hornej časti hlavy) prijíma vysokofrekvenčné ultrazvukové vlnenie. Človeka si pomocou echolokácie doslova zoskenuje a v mozgu si vytvorí jeho 3D obraz. Spozná, či ste muž alebo žena, dokonca rozpozná plod v tele matky. Získa obraz tvaru, hustoty, veľkosti štruktúr ľudského tela a dokáže tak identifikovať rôzne telesné anomálie. Delfín je veľmi vnímavý, vycíti postihnuté miesta a práve na ne ono ultrazvukové vlnenie zacieli. Tým rozvibruje bunky, vďaka čomu sa zvýši telesná teplota, následne sa v dôsledku zintenzívneného prietoku krvi a limfy zlepší okysličenie a zásobenie orgánov živinami. A to je základ liečebných procesov v tele.

Ultrazvukové vlny pôsobia hlavne na nervovú sústavu – harmonizujú obidve hemisféry, čo v preklade znamená, že sa výrazne zlepší komunikácia medzi ľavou a pravou. Diagnostikou na encefalograme sa preukázal aj ďalší pozitívny efekt ultrazvukového vyžarovania, a to pokles mozgovej aktivity z frekvencie vĺn beta do hladiny vĺn alfa. Takýto stav najčastejšie zažívame počas zaspávania, s harmonizovanými hemisférami sme maximálne relaxovaní a uvoľnení a dochádza k vytváraniu nových nervových spojení a normalizácii metabolizmu. Deťom s poruchou autistického spektra sa počas alfafázy napr. zlepšujú komunikačné schopnosti, jemná a hrubá motorika, reč, sociálne väzby, zvyšuje sa schopnosť učiť sa a uvoľňujú sa spazmy. Výpočet pozitívnych účinkov však ani zďaleka nekončí. Na zoznam možno pripísať aj odbúravanie strachu, agresivity, rast sebadôvery, schopnosť dlhodobejšie sa koncentrovať, ľahšie si osvojiť hygienické a vyprázdňovacie návyky, nadviazať a udržať pred terapiou chýbajúci očný kontakt.

Analýza EEG pacienta pred a po terapii takisto poukázala na rastúci počet endorfínov, ktoré produkuje ultrazvukový efekt delfínov. Okrem toho ultrazvuk podnecuje prítok sodíka a vápnika, čo zmierňuje pocit bolesti.

Spontánna rehabilitácia

Okrem toho, že delfínoterapia významne zlepšuje vnútrobunkové prostredie, tým, že prebieha vo vodnom prostredí, výrazne pozitívne ovplyvňuje aj ochorenia nervovo-svalového aparátu. Pacient počas plávania s delfínom podstatne menej zaťažuje kĺby a zároveň spontánne rehabilituje.

Nesporné sú aj psychoterapeutické efekty terapie. Delfín je veľmi kontaktný a spoločenský živočích, svojou zvedavou ale najme priateľskou povahou podnecuje veľmi pozitívne emócie, hlavne u detí s psycho-neurologickými ochoreniami, vývojovými poruchami a duševnými traumami. Takýto vzájomný kontakt je veľmi prirodzeným a inštinktívny spôsobom nápomocný pri budovaní psychosociálnych väzieb, pri naštartovaní psychomotorických a kognitívnych procesov a duševno-emocionálnom vývoji.

Interakcia s delfínom počas terapie je veľmi silný emočný zážitok, ktorý dieťa hravou formou dostáva do lepšej psychickej pohody, zaktivizuje záujem o vonkajšie podnety a vo výsledku pomáha deťom zvládnuť úlohy rýchlejšie a efektívnejšie. Po absolvovaní terapií badať nesporné pokroky v procese vzdelávania, komunikácie, pamäti, rozvíja sa ich koordinácia, priestorová orientácia, vydržia dlhodobejšie sedieť a koncentrovať sa, dokonca pokojnejšie spia.

Delfínoterapia chlapca, ktorému pomáha dospelý
Delfín sa počas terapie dotýka hlavy pacienta Zdroj: ZV

Komu dokáže delfínoterapia pomôcť?

Spektrum ochorení a porúch na indikáciu terapie je pomerne široké. Určite by sa dala odporučiť pri diagnózach ako detská mozgová obrna, autizmus, Rettov syndróm, Aspergerov syndróm, PAS, Downov syndróm, ADD, ADHD, hyperaktivita, Toriello-Carey syndróm, tuberózna skleróza, mentálne a pohybové postihnutia, poruchy učenia a pozornosti, vývinové poruchy a poruchy reči, svalová dystrofia, migrény, slinotok, zajakávanie, fóbie a úzkosti, rakovina, depresie, traumy po týraní alebo sexuálnom zneužívaní, silné agresie, chronický únavový syndróm či syndróm vyhorenia, anorexia, obsedantno-kompulzívne ochorenia. Ono na konkrétnej diagnóze vlastne ani nezáleží, podstatný je jej neurologický podklad, a ten možno identifikovať takmer pri každom ochorení či poruche. Rovnako nie je určujúci ani vek pacienta – terapiu zvládajú trojročné deti, ale i pokročilí seniori.

Za delfínmi jedine do zahraničia

Ak chcú slovenskí pacienti takúto terapiu podstúpiť, budú za ňou musieť vycestovať do zahraničia. Je to proces pomerne náročný, ale nie nemožný. Delfínoterapia sa prevádzkuje po celom svete. Známe sú centrá na Floride, v Egypte, Španielsku, Holandsku, Rusku. Slovenskí pacienti majú dobré skúsenosti s bližšími centrami v Turecku, Rumunsku a na Ukrajine. Do centier v tureckej Antálii a Kemeri a do rumunskej Constant môžu po dohode využiť pri zabezpečovaní a realizácii celej terapie pomoc renomovanej slovenskej odborníčky Zuzany Matheovej.

e-mail: delfinoterapia@outlook.com

mobil: 0907 381 006

Facebook stránka Delfínoterapie

Delfínoterapia - na kraji bazéna stojí dospelý muž aj so ženou, muž sa rozpráva s chlapcom
Zoznámenie s delfínmi Zdroj: ZV

Ako delfínoterapia prebieha?

V bazéne so slanou vodou s teplotou 16-20 stupňov, za účasti delfína, klienta, terapeuta a trénera delfína. Aby sa efekt delfínoterapie prejavil, mala by prebehnúť minimálne päťkrát, štandardom je desať plávaní v trvaní do 30 minút.

Klient sa pripraví a kvôli nižšej teplote vody sa oblečie do neoprénu. Plávať vedieť nemusí – dostane nadľahčovací opasok, rovnako ako terapeut a tréner. Tým klientom, ktorí hlavu sami neudržia, pomáha terapeut pridržiavaním. Po skončení plávania absolvujú klienti masáž alebo iné relaxačné doplnkové terapie, v závislosti od ponuky centra.

Prvý kontakt s delfínom je zoznamovací. Terapeut alebo dieťa mu môže hádzať loptičku, polievať ho krhličkou alebo ho len pozorovať. Do vody vstupuje vždy ako prvý terapeut, potom nastupuje delfín, ktorý dotýkaním a ultrazvukovým pôsobením stimuluje pacienta. Vrcholom a zadosťučinením pre všetkých je, keď sa pacient dokáže chytiť delfína za chrbtovú plutvu a spoločne plávajú.

Efekty liečby sa prejavujú individuálne. U niektorých klientov sú zjavné hneď po prvých plávaniach, u iných sa môžu prejaviť aj po piatich mesiacoch.

Niet nad vlastnú skúsenosť

„Vladko nerozprával, nehral sa s druhými deťmi, nekreslil, neudržiaval očný kontakt, pri zápise do školy nepoznal geometrické tvary, farby, ani abecedu,“ rozrozprávala sa Zuzana Verebová, mama deväťročného Vladka, ktorému v troch rokoch diagnostikovali autizmus.

S nepriaznivým vývojom sa však nezmierila a začala na internete hľadať nejaké možnosti. Dozvedela sa o delfínoterapii a jej pozitívnych účinkoch na deti s poruchami autistického spektra.

„Turecko vyzeralo skvelo, ale bolo pre nás veľmi drahé, to by sme si nemohli dovoliť,“ konštatuje vecne Zuzana. Našťastie sa jej podarilo objaviť Delfinárium Oskar v ukrajinskom Truskavtsi pri Ľvove (Od Prešova cca 300 kilometrov autom).

„My sme využili možnosť cestovať autobusom, ktorý pri naplnení kapacity zabezpečuje delegát pobytu,“ spomína rodáčka z Plechotíc. Zuzana po oboznámení sa s priaznivejšími finančnými a dopravnými podmienkami nezaváhala a vybrali sa so synom za delfínmi na Ukrajinu.

„Prvýkrát sme terapiu absolvovali pred troma rokmi. U Vladka nastala neuveriteľná zmena: začal rozprávať, držal očný kontakt, upokojil sa. Keď nastúpil v septembri do prvej triedy, vyučujúcich úplne prekvapil. Poznal farby, abecedu, geometrické tvary, tešila sa zo synových pokrokov spokojná mama. Navyše sa priaznivé účinky prejavili aj na imunite, pretože po delfínoterapii nebol prakticky u lekára, hoci pred tým tam chodievali pomerne často.

„Možno k tomu prispelo aj to, že neskôr zvládal plávanie aj bez neoprenu, na ktorý nepriaznivo reagovala jeho pokožka,“ vysvetľuje Zuzana.

Vladko si delfínoterapiu zopakoval aj v tomto roku a zlepšenie jeho stavu je pre jeho rodičov skutočne veľkým zadosťučinením. Je pokojnejší, komunikatívnejší, dokonca prestal ráčkovať.

Aj keď cena terapie v Truskavtsi je priaznivejšia, aj tak je stále ešte vysoká. „Keď sa k cene za terapiu pripočítajú náklady na cestu, ubytovanie, stravu, tak sme sa dostali nad úroveň 2000 eur,“ konštatuje Vladkova mama. „Je to dosť peňazí, zvlášť ak sa má terapia opakovať.“

Prvých desať plávaní zaplatili z vlastného vrecka, pri tohtoročnom pobyte sa obrátili na občianske združenie Asociácia pomoci postihnutým (APPA), kde majú prísľub preplatenia nákladov.

Delfínoterapia chlapca
Vladko pláva s delfínom, držiac sa za plutvy Zdroj: ZV

Nie je to lacné, ale ani nemožné

Na pokrytie nákladov spojených s delfínoterapiou v súčasnosti zdravotné poisťovne neprispievajú, takže ju v plnej miere hradia klienti z vlastných prostriedkov. Existuje ale niekoľko spôsobov, ako osloviť verejnosť alebo sponzorov, ktorí by na tento ozdravný pobyt mohli prispieť. Rodičia detí s postihnutím sa ukázali ako šikovní organizátori, a čo je veľkým plusom, aj zhovorčiví respondenti, preto vám prinášame niekoľko odporúčaní či tipov, ako sa dá získať aspoň časť potrebnej sumy. S prosbou o participáciu na organizovaní zbierky môžete osloviť niektorú neziskovú organizáciu, ktorá pomáha ľuďom s postihnutím. Účinnou cestou je aj založiť si vlastné občianske združenie a s pomocou priateľov takúto kampaň rozbehnúť vo vlastnej réžii. Organizácia združujúca klientov alebo opatrovateľské zariadenia môžu zvážiť požiadavku o grant. Príspevok na liečebný pobyt je úplne konkrétny spôsob, ako niekomu pomôcť a mnohí ľudia takúto myšlienku ochotne podporia.

Cenu terapie si určujú prevádzkovatelia jednotlivých centier. Z dostupných zdrojov môžeme uviesť, že cenové rozpätie sa pohybuje od 1280 do 3900 eur. V tejto cene nie sú zakalkulované náklady na prepravu, ubytovanie ani stravu v mieste pobytu.

Je nesporné, že delfínoterapia má na ľudské zdravie pozitívne účinky, zvlášť pri diagnózach, kde má konvenčná medicína (zatiaľ) svoje pevné hranice. Verme, že zdravotné poisťovne tieto fakty v budúcnosti vo svojich liečebných schémach zohľadnia, čo si na rôznych diskusných fórach veľmi želajú napr. aj rodičia detí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Peter Halada