Informačná bezpečnosť na počítači, na tablete i v smartfóne

Internet sa stal súčasťou nášho života, ktorý je pre nás výbornou pomôckou. Avšak sa nezaobídeme bez hrozby, či nástrahy. Aké hrozby nás môžu striehnuť?

Občianske združenie Snepeda vykonala prvý krok, vydala potrebnú elektronickú publikáciu Minislovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre oblasť informačná bezpečnosť.

V slovníku sa vyskytujú heslová slová, ich významové definície a posunkové ekvivalenty: advér (angl. adware), aktívum, dešifrovať, detegovať, detekcia, firewall, heker (angl. hacker), heknúť (hacknúť, hekovať, hackovať, angl. hacking), hoax, hrozba, infikovať (nainfikovať), keylogger, kybernetika, malvér (angl. malware), phishing, počítačový červ, počítačový vírus, protiopatrenie, ransomvér (angl. ransomware), riziko, rootkit, scam, scarevér (angl. scareware), sociálne inžinierstvo, softvér, spajvér (spyvér, angl. spyware), spam, stalkervér (angl. stalkerware), šifrovať, trójsky kôň, update, útok, zadné dvierka (metóda tajných vchodov, angl. backdoor), zdieľať, zraniteľné miesto.

Využili WhatsApp

Zhromažďovanie a tvorba posunkov informačnej bezpečnosti sa uskutočnila v časovom období od 1. apríla do 18. apríla 2020 prostredníctvom WhatsAppovej skupiny, kde desiati nepočujúci odborníci spísali až 293 textových správ a vložili 138 videospráv.

Táto komunikácia bola podľa nás efektívnou metódou. O posunkoch sa nerozhodovalo v jeden deň, ale počas niekoľkých dní. Pre nás to bolo ako brainstorming, čiže metóda voľnej spontánnej diskusie na danú tému, ktorá je založená na hľadaní nových nápadov a návrhov.

Za spoluprácu pri tvorbe posunkov sa chceme poďakovať nepočujúcim odborníkom za spoluprácu, a to Jozefovi Jančovičovi, Richardovi Schrammovi, Radoslavovi Petríkovi, Vande Šinkovičovej, Michalovi Heftymu, Martinovi Humeňanskému, Marekovi Kanašovi, Romanovi Poláškovi a Denisovi Poledníkovi.

Štrnásť kapitol

Po minislovníku sme pokračovali v publikovaní ďalšej série informačnej bezpečnosti, ktorá obsahuje štrnásť kapitol. Každý týždeň sme publikovali jednu.

Hlavné témy kapitol tvoria: útočník a heker, phishing, malvér, spajvér a keylogger, advér, ransomvér, scarevér, počítačový vírus, počítačový červ, trójsky kôň, rootkit, spam, scam a hoax.

Každá publikácia má na každej párnej strane text a na každej nepárnej strane je videonahrávka prekladu textu do slovenského posunkového jazyka. Prekladateľkou zo slovenského textu do slovenského posunkového jazyka je Veronika Vojtechovská. Jazykový a obsahový supervízor je Roman Vojtechovský a jazykoví a obsahoví recenzenti slovenského posunkového jazyka tvoria Richard Schramm a Roman Polášek.

Online školenie

Po elektronických publikáciách sme organizovali 2,5-hodinové online školenie o GDPR (ochrane osobných údajov) a bezpečnosti v elektronickom prostredí.

Z natáčaného školenia sme vytvorili tri videonahrávky na tri témy: údaje v elektronickom prostredí, ochrana osobných údajov a základy bezpečnosti v elektronickom prostredí.

V každej videonahrávke je prítomný prednášajúci Peter Bíro, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti SK-NIC, zúčastnený tlmočník, ktorý pretlmočil prednášku do slovenského posunkového jazyka, premietaná vizualizovaná PowerPointová prezentácia a prepisované titulky z prejavu prednášajúceho, ktoré prichystala spoločnosť Newton technologies.

Kde hľadať nahrávky

Všetky vydané elektronické publikácie informačnej bezpečnosti a zverejnené videonahrávky školenia sú napríklad na facebookovej stránke Snepeda, alebo na webstránke Snepeda.

Tie vyšli vďaka finančnej podpore Fondu SK-NIC v rámci výzvy pre malé projekty 2019.

Roman Vojtechovský, Snepeda

Leták Čo je to phishing
V Minislovníku slovenského jazyka sú heslová slová, ich významové definície a posunkové ekvivalenty. FOTO – SNEPEDA