Úvodník Mosty inklúzie 03/2020

Milí čitatelia, Pandémia Covid-19 je stále realitou a mení naše zvyky. Pribúdajú online konferencie, online stretnutia…Čoraz viac sa zapájame do online sveta, ktorý má svoje pravidlá, výhody aj nástrahy, ktoré treba rešpektovať.Prinášame vám ďalšie číslo internetového magazínu Mosty inklúzie. Informujeme v ňom…

Informačná bezpečnosť na počítači, na tablete i v smartfóne

Internet sa stal súčasťou nášho života, ktorý je pre nás výbornou pomôckou. Avšak sa nezaobídeme bez hrozby, či nástrahy. Aké hrozby nás môžu striehnuť? Občianske združenie Snepeda vykonala prvý krok, vydala potrebnú elektronickú publikáciu Minislovník slovenského jazyka – slovenského posunkového…

Koncepcia režimu skrátenej práce Kurzarbeit

Vláda SR na svojom zasadnutí 21. októbra 2020 schválila Koncepciu zavedenia režimu skrátenej práce Kurzarbeit do slovenského právneho poriadku. O východiskách a zásadách navrhovanej Koncepcie zavedenia režimu skrátenej práce Kurzarbeit do slovenského právneho poriadku (ďalej len Koncepcia)sme podrobne písali v…

O príprave ústavného zákona o dôchodkovom systéme

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo predbežnú informáciu o príprave návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme. Prinášame informáciu o základných cieľoch a tézach pripravovaného právneho predpisu a pripomienky Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP)k niektorým tézam…

Trinásty dôchodok

Národná rada SR (NRSR) 21.októbra 2020schválila návrh zákona o 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávke, v zbierke zákonov vyšiel tento zákon pod číslom 296/2020. Súčasne NR SR zrušila ustanovenia zákona o sociálnom poistení schválených NR SR 25. februára 2020, podľa…

Dotácie v pôsobnosti ministerstva kultúry

Dňa 22. októbra 2020 schválila NR SR vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V zbierke zákonov ho môžete nájsť pod číslom 299/2020 Z.z. Zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2020. Zákon upravuje účel, podmienky a…

Konferencia INSPO bola prvý raz online

Pre pandémiu sa konferencia o technológiách pre ľudí so špecifickými potrebami INSPO nemohla po prvý raz uskutočniť v Kongresovom centre Praha. Jubilejný 20. ročník organizátoriINSPO usporiadali 12. októbra 2020 online. V živom prenose, počas ktorého udelili Cenu Nadácie Vodafone Rafael diváci naplno…