Konferencia INSPO bola prvý raz online

Pre pandémiu sa konferencia o technológiách pre ľudí so špecifickými potrebami INSPO nemohla po prvý raz uskutočniť v Kongresovom centre Praha.

Jubilejný 20. ročník organizátoriINSPO usporiadali 12. októbra 2020 online. V živom prenose, počas ktorého udelili Cenu Nadácie Vodafone Rafael diváci naplno využili možnosť dávať prednášajúcim otázky.

Informoval o tom informačný portál pre ľudí so špecifickými potrebami Helpnet.cz. Portál zverejnil aj odkaz na video so záznamom konferencie.

V úvodnom príspevku o rozvoji technológií uľahčujúcich život ľuďom so zdravotným postihnutím pripomenul organizátor INSPO Jaroslav Winter z BMI združenia niektoré dôležité medzníky. Napríklad pre ľudí, ktorí nemôžu  ovládať počítačovú myš, kedy technológie začali využívať najskôr paličku v ústach a neskôr vývoj smeroval až k ovládaniu počítača hlasom, pohybom očí, mozgom a k ďalším riešeniam.

Spisovateľka Markéta Vítkovápredstavila knihu Kamil – maliar snov, ktorú dopĺňajú  hmatové 3D modely vytlačené na 3D tlačiarni pre potreby zrakovo postihnutých.

Podklady pro 3D tlač možno bezplatne stiahnuť na webe partnera –  firmy PrůšaLab.

V ďalších príspevkoch sa účastníci dozvedeli, ako sa automaticky generujú titulky k televíznym reláciám a tiež, ako funguje kamerový systém OrCam – miniatúrne zariadenie pripevnené k okuliarom, ktoré dokáže prečítať text, čiarový kód či rozpoznať tváre.

Cenu Rafael získala aplikácia Cash Reader, ktorá umožňuje nevidiacim rozpoznať bankovky.

Na konferencii predviedli tiež novú funkciu aplikácie Záchranka, ktorú ocenia najmä ľudia so sluchovým postihnutím a divákov oboznámili o internetovej zoznamkeTvojeLaska.cz. O filmovom festivale Jeden svet, ktorý sa už päť rokov snaží o sprístupnenie ľuďom so zdravotným postihnutím hovorila Mariana Chytilová.

Konferencia INSPO 2021 sa uskutoční 10. apríla 2021.

(red)