Úvodník Mosty inklúzie 03/2020

Milí čitatelia,

Pandémia Covid-19 je stále realitou a mení naše zvyky. Pribúdajú online konferencie, online stretnutia…Čoraz viac sa zapájame do online sveta, ktorý má svoje pravidlá, výhody aj nástrahy, ktoré treba rešpektovať.Prinášame vám ďalšie číslo internetového magazínu Mosty inklúzie. Informujeme v ňom aj o tom, ako sa prispôsobujeme novému spôsobu života.

Tak napríklad divadlo. Aj to sa podobne ako koncerty, alebo výstavy musí vybrať za divákom do online priestoru. V tomto vydaní sa dočítate, čo inovatívne vymysleli v divadleZrakáč, aby využili svoj tvorivý potenciál a zaujali divákov.

Nájdete aj článok o tom, ako v online priestore obstál jubilejný 20. ročník pražskej konferencie o technológiách pre ľudí so špecifickými potrebami INSPO, prečo je iná online zoznamka Tvojelaska.cz a akým dôležitým prínosom je pre ľudí, ktorí používajú posunkový jazyk, séria online dostupných publikácií venovaných informačnej bezpečnosti z dielne občianskeho združeniaSnepeda.

Veríme, že pre vás budú užitočné aj ďalšie témy, ktoré v magazíne nájdete. Či sa už týkajú legislatívy alebo napríklad aj noviniek v službe včasnej intervencie.

Príjemné čítanie.

(red)