Pomôžme ľuďom na vozíku dostať sa na mesiac

Nájsť bezbariérové priestory je niečo tak náročné, ako dostať sa na Mesiac. My (občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov) sme ich po dlhých rokoch hľadania našli na adrese s príznačným názvom Mesačná. S rekonštrukciou priestorov finalizujeme. Čakajú nás posledné práce.

Budovu na Mesačnej sme mali v hľadáčiku už niekoľko rokov. Raz sme boli dokonca s vtedajším starostom Ružinova na obhliadke. Nakoniec z toho nič nebolo, vyskytli sa prekážky, pre ktoré budovu nebolo možné prenajať.

Prešlo viac ako päť rokov, keď sa nás pri náhodnom stretnutí pán starosta spýtal, či naša organizácia stále hľadá priestory. Potom to už išlo samospádom. Obhliadky, žiadosti, zmluvy.

Dôležitým bolo hlavne posledné predvolebné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Ružinove, na ktorom nám poslanci schválili dlhodobý prenájom objektu na 20 rokov a dokonca za symbolické nájomné 1 euro/m2. Zmluvu o nájme sme podpísali koncom októbra 2018.

Dôvodov na sťahovanie je niekoľko

Momentálne sídlime v priestoroch s komerčným nájmom a keďže ako občianske združenie poskytujeme služby bezplatne, je to pre nás finančne náročná situácia.

Nová budova na Mesačnej 12, ktorú sme získali do dlhodobého výhodného prenájmu, má rozlohu 300 m2. Má samostatný vchod a je rozdelená na dve časti. V jednej budeme mať skladové priestory na požičovňu pomôcok a archív. Druhá časť bude vyhradená na kancelárie. Naozaj veľkorysé bezbariérové priestory.

Presťahovaním sa do lacnejších a väčších priestorov ušetríme až pätnásť tisíc eur ročne. Premeníme ich na viac osvety o nervovosvalových ochoreniach, na motiváciu iných, poskytneme ešte viac poradenstiev, nájdeme viac asistentov. Okrem toho získame priestor vhodný na realizáciu workshopov, seminárov a školení.

Nutnosť rekonštrukcie

Priestory, ktoré sme získali za výhodných podmienok neboli v dobrom technickom stave a vyžadovali si rozsiahlu rekonštrukciu. Nielen z dôvodu odstránenia bariér, ale aj preto, že boli niekoľko rokov nevyužívané a teda výrazne poškodené. Rekonštrukcia v plnej miere prešla na nás a my sme sa s nadšením pustili do práce.

Je koniec roka 2020 a my sme takmer vo finále. Za nami je niekoľko dlhých mesiacov mravčej práce, mnoho prebdených nocí, veľa „bojových“ porád, hromada dobrovoľníckej práce. Nielen našej, ale predovšetkým tých, ktorí pri nás verne stáli od samého začiatku.

Kvôli nepredvídaným výdavkom a zmenám v projekte sme sa dostali do omeškania s plnením zmluvy. Túto situáciu sme riešili s Mestskou časťou Ružinov. Ukázalo sa, že strecha budovy nie je v poriadku, tak ako nás informovali a hrozilo, že opravené priestory by mohli byť následne znehodnotené zatekaním.

Preto sme museli pôvodný projekt doplniť o opravu strechy a náklady na rekonštrukciu sa navýšili. Mestskú časť sme požiadali o dodatok k zmluve, ktorý zohľadní tieto skutočnosti v posunutí termínov ukončenia.

Významní partneri z YIT

Zásadným a najdôležitejším partnerom sa stali úžasní ľudia z firmy YIT. Od okamihu ich prikývnutia na spoluprácu s nami sme získali viac sebavedomia a odvahy, že tento náročný projekt zvládneme.

Pomohli nám pri dôležitých rozhodovacích procesoch. Odborne zhodnotili, v akom stave budova je a aké zásahy bude vyžadovať. V rekordne krátkom čase nám pripravili podklady pre poslancov Mestského zastupiteľstva, ktoré už museli obsahovať zámer projektu aj s návrhom rekonštrukcie a predbežného rozpočtu.

Sponzorsky nám zabezpečili vypracovanie projektu rekonštrukcie, rozdelili si medzi sebou odborné činnosti a postupne, počas celej rekonštrukcie, sme s nimi konzultovali všetky zásadné rozhodnutia. Po výbere firmy, ktorú sme oslovili na rekonštrukciu objektu a s ktorou sme podpísali Zmluvu o dielo, sledovali celý niekoľkomesačný priebeh rekonštrukcie a pripomienkovali a kontrolovali všetky vykonané práce.

Bolo to pre nás veľmi dôležité, pretože my sme sa fyzicky vôbec nemohli dostať na stavbu. Ich ochota, ústretovosť, odbornosť a trpezlivosť s nami, neskúsenými, nám dávala nádej, že spoločne to zvládneme.

Vzhľadom na rozsah rekonštrukcie sme chceli čo najviac prác na stavbe urobiť dobrovoľnícky, aby sme znížili náklady. Koncom roka 2018 a začiatkom roka 2019 začalo búranie priečok a vypratávanie zvyškov. S požičanými nástrojmi od spoločnosti YIT, v respirátoroch a okuliaroch kvôli prachu, sme zorganizovali niekoľko búracích brigád, na ktorých sa vystriedali desiatky dobrovoľníkov z firmy YIT, ale aj rôzni ďalší, naši dobrovoľníci, rodinní príslušníci a kamaráti.

A potom prišla korona…

Už pred karanténou sme zistili, že je veľký problém organizovať dobrovoľnícke práce, keď sú obmedzené osobné kontakty. Znížili sme počet osôb v dobrovoľníckych skupinkách, potom ale prišla karanténa a tá definitívne pochovala naše nádeje naďalej pokračovať v dobrovoľníckych prácach.

Koronakríza výrazne ovplyvnila aj možnosti získať financie od donorov. Firmy začali byť opatrné vo výdavkoch. To, čo by sme inokedy získali bezplatne alebo s výraznou zľavou, už vôbec nebolo možné. Aby sme projekt mohli uskutočniť a pokračovať v ňom, rozhodli sme sa vziať si úver.

Začali sme rokovať so Slovenskou sporiteľňou, ktorá má ako jediná z bánk vypracovaný program pre neziskové organizácie a poskytuje pôžičky za zvýhodnených podmienok. Úver sme získali a rekonštrukcia pokračovala ďalej.

Popri tom všetkom naše združenie riadne fungovalo. Poskytovali sme služby v plnom rozsahu a súčasne riešili všetky veci súvisiace s rekonštrukciou Mesačnej. A nebolo ich málo.

Každú chvíľu sa vyskytol problém alebo situácia, na ktorú bolo treba okamžite reagovať. Týždeň po týždni sa naše budúce priestory menili a čoraz viac sa začínali podobať na naše budúce pôsobisko.

Čo nás čaká?

Je november, sme v poslednej a záverečnej fáze nášho projektu. Dobrovoľníci nám pomohli umyť okná, začali sme kúriť novým kotlom. Sme napojení na elektrinu, svietime. Každú chvíľu nám prídu namontovať dvere a čakáme na položenie PVC podlahy, osadenie vstupnej brány a rampy k núdzovému východu. Priestory sa však ozývajú prázdnotou. Čakajú na to, kým si do nich nasťahujeme pracovné stoly, skrinky, počítače, kým tam prinesieme kvetinky, čakajú na nás, na našu prítomnosť.

Potrebujeme vašu pomoc

Časť finančných zdrojov sme museli pokryť z vlastných prostriedkov. Vyčerpali sme tak vlastné finančné rezervy a chýba nám ešte 30 000eur.

Preto potrebujeme vašu pomoc. V tomto čase je pre nás kľúčová. Vďaka vám budeme môcť pomáhať naďalej. ĎAKUJEME.

Predstavujeme vám Oemdéčko

Sme občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov s 27 ročnou celoslovenskou pôsobnosťou. Poskytujeme pomoc deťom a dospelým s nervovosvalovými a inými ochoreniami.

Svojimi aktivitami a službami meníme životy ľudí so zdravotným znevýhodnením. Dôkazom toho sú stovky spokojných klientiek a klientov, ktorým sme pomohli získať vhodný vozík, polohovaciu posteľ či stropný zdvihák alebo dýchací prístroj.

Pomohli sme sprostredkovať osobnú asistenciu, poradili sme pri debarierizovaní bývania a pozitívne sme ich motivovali k nezávislému životu. Aj my, zamestnanci združenia, sme na vozíku, preto sa do potrieb a situácie našich klientov vieme vcítiť.

Poskytujeme sociálne poradenstvo a vedieme Agentúry osobnej asistencie v Bratislave a Žiline. Organizujeme zbierku Belasý motýľ, ktorá tento rok oslávila 20. narodeniny. Doteraz sme z účtu zbierky prispeli 704-krát v celkovej sume takmer štyristotisíc eur. Prispeli sme na nákup 141 mechanických vozíkov, 158 elektrických vozíkov a mnohých ďalších pomôcok, ktoré štát neprepláca v plnej výške alebo vôbec.

Ak by ste chceli podporiť projekt

Odkaz na online darovanie. A tu nájdete všetky videá, ktoré organizácia v súvislosti s projektom natočila.

Natália Turčinová

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Pri rekonštrukcii pomáhajú obetaví dobrovoľníci. FOTO – OMD V SR
Rekonštrukcia priestorov - zbúrané priečky a suť
Koncom roka 2018 a začiatkom roka 2019 začalo búranie priečok a vypratávanie sute. FOTO – OMD V SR
Prázdne čiastočne zrekonštruované priestory
Súčasný stav dáva nádej, no chýbajú ešte peniaze na dokončenie. Vlastné zdroje vyčerpali. Preto organizácia vytvorila stránku pre online dary. FOTO – OMD V SR