Aj vďaka Bielej pastelke môžu nevidiaci a slabozrakí plnohodnotne žiť

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) už tridsať rokov obhajuje práva a záujmy ľudí so zrakovým postihnutím. Je tiež organizátorom verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá takmer dve desaťročia pomáha nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Aj vďaka nej môžu pracovníci krajských stredísk ÚNSS…

Špeciálne olympiády: Nechceme, aby na nás zabúdali

Špeciálne olympiády sú organizáciou porozumenia a inšpirácie. Filozofia je založená na presvedčení, že každý človek s intelektuálnym znevýhodnením je hodný toho, aby dostal rovnakú šancu na všestranný rozvoj svojej osobnosti tak ako každý iný jedinec. Národná športová organizácia Špeciálne olympiády…

Asociácia Nepočujúcich Slovenska Žilina: Ako sme zvládli COVID-19?

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) je dobrovoľné občianske združenie humanitného a charitatívneho charakteru, ktoré je tvorené osobami s postihnutím sluchu. Zaoberá sa celkovo životom nepočujúcich a ich problémami, sociálnou prevenciou pre nepočujúce osoby a pomocou pri hľadaní riešení problémov. Pravidelne komunikuje…

Impulz ukončil ďalší projekt Od Pinf hier ku grafickému štúdiu

V Impulze, Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, sa končí realizácia projektu Od Pinf hier ku grafickému štúdiu. Nadviazal na úspešný projekt z roku 2018 s názvom PINF hry ako impulz pre spojenie a učenie, v rámci ktorého sa…