Aj vďaka Bielej pastelke môžu nevidiaci a slabozrakí plnohodnotne žiť

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) už tridsať rokov obhajuje práva a záujmy ľudí so zrakovým postihnutím. Je tiež organizátorom verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá takmer dve desaťročia pomáha nevidiacim a slabozrakým ľuďom.

Aj vďaka nej môžu pracovníci krajských stredísk ÚNSS vykonávať sociálne poradenstvo i sociálnu rehabilitáciu a vracať svojich klientov do života.

Biela pastelka v tieni pandémie

Verejná zbierka Biela pastelka vznikla na základe know-how českého modelu Bílá pastelka. Uplynulých 18 ročníkov i fakt, že ju organizácie tretieho sektora zaradili medzi desať najdôveryhodnejších zbierok ukázalo, že ide o kvalitnú zbierku, ktorá plní svoje poslanie.

Hlavným zbierkovým dňom 19. ročníka bol 18. september 2020. Ten tohtoročný výrazne ovplyvnila, takmer ohrozila, druhá vlna pandémie koronavírusu.

„Napriek tomu, že aktuálna situácia sa menila každým dňom, pribúdali okresy v červenej zóne, tam, kde to bolo čo len trochu možné, bolisme v uliciach s vierou, že naši darcovia nás podporia. Pravdaže, členovia zbierkových tímov boli poučení, aby dodržiavali všetky hygienické opatrenia,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka ÚNSS.

Práve preto, že organizátori počítali aj s prípadnou druhou vlnou, rozhodli sa posilniť online a mobilnú kampaň.

„Naše vizuály promujú nielen zbierkový deň, ale od začiatku kampane aj možnosť prispieť prostredníctvom všetkých štyroch mobilných sietí na číslo 820. Rovnako je možné na zbierku prispieť aj online na číslo účtu SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo prostredníctvom darovacích brán, ktoré sú k dispozícii na www.bielapastelka.sk. Snažilisme sa tiež posilňovať množstvo stacionárnych pokladničiek a hľadali sme  partnerské firmy, ktoré by nám mohli pomôcťzbierkovať. Stále môžete nájsť naše pokladničky napríklad v sieťach predajní CCC či kaderníctvach KLIER po celom Slovensku.“

Výnos hlavného zbierkového dňa je už známy

Osemnásteho septembra 2020 vyšli do ulíc zbierkové tímy a do pokladničiek s logom Bielej pastelky zbierali financie určené na pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Organizátori sú s výnosom hlavného zbierkového dňa viac ako spokojní, ukázalo sa, že verejnosti osud ľudí so zrakovým postihnutím nie je ľahostajný.

Napriek tomu, že zbierku Biela pastelka výrazne poznačila druhá vlna pandémie, najmä čo sa týka počtu zbierkujúcich tímov v uliciach, výnos bol takmer 140 tisíc eur, čo ďaleko prevyšuje aj najoptimistickejšie odhady organizátora. Ako každoročne je možné prispievať do zbierky Biela pastelka až do konca roku a tak toto nie je konečné číslo.

Čo všetko sa podporuje vďaka Bielej pastelke?

Použitie financií zo zbierky je širokospektrálne. Výnos sa využíva na aktivity spojené s obhajobou záujmov ľudí so zrakovým postihnutím  či presadzovanie legislatívnych zmien v prospech nevidiacich a slabozrakých. Časť finančných prostriedkov z výnosu Bielej pastelky využívajú aj členovia základných organizácií na podporu spoločenských a motivačných podujatí.

Avšak za najdôležitejšie s čím pomáha výnos Bielej pastelky považujeme v ÚNSS podporu sociálnych služieb – sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ktoré svojim klientom bezplatne poskytujú naše krajské strediská.

Keďže Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska tohto roku oslávila 30. výročie, vzniklo promo tričko, na ktorom košický umelec Matej Papík zachytil 30. dôležitých medzníkov v živote organizácie.

„Toto tričko má pre nás dôležitý význam. Na jednej strane približuje verejnosti, čo všetko sa nám podarilo za 30 rokov našej existencie dosiahnuť a na strane druhej je jeho charitatívne posolstvo. Výťažok z predaja bude využitý na pomoc nevidiacim a slabozrakým,“ hovorí Fričovská.

Podľa tlačovej správy ÚNSS (red)

Adela Vinczeová – ambasádorka verejnej zbierky Biela pastelka. FOTO – ARCHÍV ÚNSS, AUTORKA EVA AMZLER