Úvodník Mosty inklúzie 02/2020

Milí čitatelia,

Predkladáme vám ďalšie číslo internetového magazínu Mosty inklúzie. Už dlhšie všetci prežívame nezvyčajnú a náročnú situáciu, ktorá sa spája s pandémiou ochorenia Covid-19. Týka sa to nášho osobného i profesionálneho života. Opatrenia so sebou prinášajú aj zmeny v legislatíve.

Veríme, že aj preto bude pre vás prínosom viacero článkov, ktoré sa venujú tejto problematike. Napríklad o zmenách v Zákonníku práce a uvedenia vyhlášky z pohľadu potreby práce v domácnosti. Tiež o úpravách termínov viacerých podaní, ktoré fyzické osoby a právnické osoby predkladajú finančnej správe a podobne.

Ak sa zaujímate o sociálnu ochranu, dávame vám, okrem iného, do pozornosti novú publikáciu Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorú si možno bezplatne stiahnuť z webu.

A keďže život aj napriek spomínanej pandémiiide ďalej, poteší informácia o novej fotografickej súťaži, či o tom, že v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline vytvorili unikátny poznávací a zážitkový chodník upravený aj pre ľudí so zníženou schopnosťou vidieť, či počuť.

Príjemné čítanie.

(red)