Špeciálne olympiády: Nechceme, aby na nás zabúdali

Špeciálne olympiády sú organizáciou porozumenia a inšpirácie. Filozofia je založená na presvedčení, že každý človek s intelektuálnym znevýhodnením je hodný toho, aby dostal rovnakú šancu na všestranný rozvoj svojej osobnosti tak ako každý iný jedinec.

Národná športová organizácia Špeciálne olympiády Slovensko vznikla v roku 1993 s cieľom poskytovať osobám s intelektuálnym znevýhodnením celoročný cyklus súťaží v športových disciplínach, dnes už v 18 športoch. Patria k nim: atletika, plávanie, gymnastika, futbal, volejbal, cyklistika, zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, tenis, stolný tenis,  florbal, boccia, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, snežnice, triatlon, tanečný šport, bowling, bedminton a tréningový program motorických aktivít pre športovcov s kombinovaným znevýhodnením.

Šport je najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie

Organizácie združuje viac ako 80 klubov (t.j. zariadení/združení/ škôl), individuálnych športovcov, rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov, spolu má viac ako 2500 členov.

Špeciálne olympiády Slovensko zabezpečujú prípravu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením na národné a medzinárodné športové podujatia. Najvyššou métou je účasť športovca na Svetových hrách Špeciálnych olympiád, ktoré sa konajú každé dva roky – zimná a letná edícia.

Špeciálne olympiády Slovensko organizujú tiež vzdelávacie semináre, dobrovoľnícke workshopy, Inkluzívne talk-show a prostredníctvom svojich projektov vytvárajú pozitívny obraz osôb s intelektuálnym znevýhodnením. Ukazujú širokej verejnosti, že športovci s intelektuálnym znevýhodnením dokážu taktiež prekonávať samých seba a svoje osobné rekordy.

Hlavným cieľom je presadiť inklúziu v športe prostredníctvom Unifikovaného športu. Unifikovaný šport je nástroj inklúzie, kde v jednom tíme hrajú a športujú športovci  s intelektuálnym znevýhodnením so športovcami bez intelektuálneho znevýhodnenia, pretože vieme, že šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie.

Special Olympics Slovakia je právoplatným členom Special Olympics International. 

Mottom športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko je: Svet vnímame inak, ale túžbu víťaziť máme rovnakú!

Zabudnuté práva

Avšak aj napriek snahe zviditeľňovať šport osôb intelektuálne znevýhodnených, ktorí s hrdosťou a veľmi úspešne reprezentujú Slovensko v zahraničí na Svetových podujatiach, bolo v zákona 228/2019 Z.z. o príspevku za vzornú reprezentáciu na nich zabudnuté.

Neustále musíme upozorňovať na to, že aj športovci s intelektuálnym znevýhodnením sú medzi nami. Už nechcú byť ticho a dlhšie už nemôžu čakať, pretože na ich práva je neustále zabúdané.

Hlavným cieľom je momentálne prostredníctvom celoslovenskej kampane Sme tu medzi Vami – Deklarácia Inklúzie, upozorniť na potrebu dodržiavania Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná,  ako aj na naplnenie ich práv v športe.

Gažová: Nie sme produkt charity, štát by sa mal o nás zaujímať

Deklarácia inklúzie predstavuje vyjadrenie športovcov kto sú a kam patria. Je to forma komunikácie Špeciálnych olympiád s verejnosťou, s osobami tvoriacimi našu spoločnosť a vládnymi predstaviteľmi, ktorá je úprimná, pravdivá a dožadujúca sa svojich práv, ktoré vláda SR prijala za svoje.

Zatiaľ však v zavádzaní do praxe zaostáva.

„Deklarácia inklúzie je naša revolúcia bez násilia. Nie sme produkt charity, ale mali by sme byť objektom záujmu štátu. Čl. 12 ods. 1 a 2 prvého oddielu Druhej hlavy Základné práva a slobody, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky a Článok 5 – Rovnosť a nediskriminácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sú vo vzťahu k nám, športovcom Špeciálnych olympiád,  Slovensko neustále porušované. Podľa ust. § 3 písm. h) bodu 2. Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe máme právo aj my na odmeny za Svetové hry Špeciálnych olympiád, ale vo výzve o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2020 sa na nás ´zabudlo´.Zákon 228/2019 Z. z. o príspevku za vzornú reprezentáciu rieši tri Národné športové organizácie a na nás, ako štvrtú zákonom uznanú  Národnú športovú organizáciu, sa opäť zabudlo, preto je potrebné stále upozorňovať na to, že sú medzi nami,” vysvetľuje Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.

Robia dobré meno, svedčia o tom ich úspechy

Športovci s intelektuálnym znevýhodnením úspešne reprezentujú Slovensko a robia výborné meno našej krajine v zahraničí. Rovnako ako zdraví športovci dokážu prekonávať samých seba, svoje osobné rekordy a vedia byť prínosom pre celú spoločnosť.

Aj pre športovca Špeciálnych olympiád je najvyššou métou reprezentácia a účasť na Svetových hrách Špeciálnych olympiád.

„Šport otvoril Jurajovi dvere do sveta. Do sveta poznania krajín, nových priateľov a zážitkov.Juraj rád rozpráva o svojich športových úspechoch, ktorými udivuje celé okolie. Naučil sa nebyť hanblivý a práve naopak pochváliť sa. Šport ho naučil disciplíne, vďaka ktorej je dnes spoľahlivým zamestnancom,“povedala Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc., lekárka a profesorka, odborníčka v oblasti Downovhosyndrómu, mama športovca Juraja.

„Môj syn vďaka športu vie kto je a kam patrí. Jeho voľný čas je vyplnený športom do poslednej minúty a práve v športe nás prekvapuje, že neustále vie posúvať svoje limity. A ako rodič vidím, že aj v bežnom živote tak môžem od neho vyžadovať viac,“ približuje Veronika Sedláčková, mama Filipa športovca s kombinovaným postihnutím (Downov syndróm a diagnóza autizmus).

„Šport mu dal samostatnosť, radosť a sebadôveru v samého seba. Vie ísť sám na tréning. Má svoju húževnatú osobnosť, ktorú si vybudoval práve športom,“ dopĺňa Emília Vargová, mama športovca Mareka.

O čo športovcom ide?

V roku 2019 bol schválený zákon 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. „renta“ športovcom za vzornú reprezentáciu krajiny. Táto renta je platná pre olympionikov, paralympionikov i deaflympionikov. Na športovcov Špeciálnych olympiád sa zabudlo.

Otázkou, ktorú nikto nikdy nezodpovedal je, prečo sú vytláčaní zo spoločnosti a zabúdaní? Ako inak olympionik, paralympionik, deaflympionik či šachista reprezentuje krajinu? Stoja dlhšie na stupni víťazov? Je ich status reprezentanta iný? Túžia po víťazstve menej? Je ich celospoločenský prínos iný?

Na otváracom ceremoniáli Špeciálnej olympiády spieva U2 či Avril Lavigne, Hry Špeciálnej olympiády otvára prezident krajiny či minister zodpovedný za šport,  športovci si porovnávajú sily so súpermi zo 192 krajín, na svojom najväčšom športovom  sviatku  je ich viac ako sedem tisíc. Ich výkony sú dych vyrážajúce a vysiela ich medzinárodná televízna spoločnosť ESPN či medzinárodná AIPS píše o nich články po celom svete. Štátom za reprezentáciu  je ocenený športovec s telesným postihnutím, nepočujúci športovec, nevidiaci športovec, tak prečo nie športovec so zníženým IQ?

Kampaň Sme tu medzi Vami

Celoslovenská kampaň Sme tu medzi Vami predstavuje päť top športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, ktorí vo svete pozitívne až neuveriteľne fantasticky zviditeľňujú Slovensko.

Sú to osobnosti, ktoré sa dokázali predrať na svetlo sveta aj napriek prekážkam, a to vďaka svojim rodičom, sestrám, bratom, trénerom a aj vďaka Špeciálnym olympiádam. Ambasádormi Deklarácie inklúzie sú Peter Išpold plavec a triatlonista,  Gizela Billíková moderná gymnastika,Filip Graňo jazdectvo, Vanda Kračunová plávanie a Michal Štubňa cyklistika. Deklaráciu Inklúzie možno podporiť na www.deklaraciainkluzie.sk

Ďakujeme za Váš záujem pomôcť športovcom Špeciálnych olympiád Slovensko v „boji“ za ich práva.

O organizácii Special Olympics International 

Špeciálne olympiády sú inkluzívnou organizáciou využívajúcou šport a vzdelávanie, prostredníctvom ktorých sa každý deň na celom svete snaží posilniť postavenie ľudí s mentálnymi postihnutím.Celosvetová organizácia vznikla v roku 1968 a zložila ju Eunice Kennedy Shiver, sestra bývalého amerického prezidenta J.F. Kennedyho.

Na Slovensku oslavujú Špeciálne olympiády už 25. výročie založenia. Na celom svete v 192 krajinách športuje a súťaží viac ako 5,5 miliónov osôb s intelektuálnym znevýhodnením. S podporou viac ako milióna trénerov, učiteľov a dobrovoľníkov sa pripravuje viac ako 108 000 súťaží ročne v 32 druhoch olympijských športov.

Viac informácií nájdete na stránke: www.specialolympics.sk

Špeciálne olympiády Slovensko

5 športovcov držiacich svoje zarámované fotografie, na krku majú medialy
Celoslovenská kampaň Sme tu medzi Vami predstavuje päť TOP športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, ktorí vo svete až neuveriteľne fantasticky zviditeľňujú Slovensko. FOTO –ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO
Gizela Billíková cvičí modernú gymnastiku
Gizela Billíková – moderná gymnastika. FOTO – ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO
Peter Išpold
Peter Išpold – plavec a triatlonista. FOTO – ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO