Podeľte sa o svoje školské i mimoškolské vecné spomienky! S Múzeom špeciálneho školstva v Levoči

Inštitúcia, ktorej príbeh sa píše už 30 rokov, je rozdelená do štyroch samostatných celkov: história vzdelávania ľudí so zdravotným postihnutím, špeciálno-pedagogická knižnica a študovňa odbornej literatúry, novín, časopisov, kalendárov a publikácií v Braillovom písme, expozícia vzácnych historických i súčasných učebných…

Vďaka projektu Nezastaviteľní si ľudia s postihnutím môžu nájsť spoločníka na šport

Od roku 2014 to boli prechody cez Birell brány putujúce po turisticky exponovaných miestach v Česku i na Slovensku, finančná zbierka a nákup na oficiálnom e-shope. Priniesli viac ako 185 000 eur na zabezpečenie športových pomôcok pre 60 ľudí so…

Prvá unikátna operácia rozšírenej aorty u pacienta s Marfanovým syndrómom

Vo Východoslovenskom ústave srdcovocievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach uskutočnili prvú operáciu rozšírenej aorty ExoVasc – PEARS. Siedmeho júla tento inovatívny prístup uplatnili u dvoch pacientov s Marfanovým syndrómom. Prof. MUDr. František Sabol, prednosta kliniky srdcovej chirurgie  so svojim kardiochirurgickým teamom lekárov realizoval…

Uznesenie o rozpočte EÚ a obnove po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19

Prijaté Predsedníctvom Európskeho fóra zdravotného postihnutia 24. júna 2020, Brusel, Belgicko Informačný dokument Výzva pre inštitúcie EÚ v súvislosti s dohodou o novom viacročnom finančnom rámci a balíčku obnovy po kríze v súvislosti s COVID-19 s cieľom nenechať nikoho stranou. Vzhľadom na skutočnosť, že v…

Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom

Európsky parlament schválil 17. apríla 2020 uznesenie Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)). Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROPZ) uvítala skutočnosť, že uznesenie obsahuje zmenyna podporu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré odporučilo Európske…

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2020

Dňom 1. júla 2020 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne: Sumy životného minima sa zvýšili o 2,2 percenta. Rovnako…

Na prechodný čas bude môcť blízky rodinný príslušník vykonávať osobnú asistenciu bez obmedzenia

Dňa 25. marca 2020 schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon vyšiel…