Vďaka projektu Nezastaviteľní si ľudia s postihnutím môžu nájsť spoločníka na šport

Od roku 2014 to boli prechody cez Birell brány putujúce po turisticky exponovaných miestach v Česku i na Slovensku, finančná zbierka a nákup na oficiálnom e-shope.

Priniesli viac ako 185 000 eur na zabezpečenie športových pomôcok pre 60 ľudí so zdravotným postihnutím.

Rok 2020 prináša zmenu – pomoc vo forme spoločníka na športovú aktivitu. Štartovací výstrel projektu Nezastaviteľní už Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., odpálil.

Unikátna webová platforma

Radosť z pohybu je vlastná každému, ale aby si ju mohli užívať naozaj všetci, vytvoril Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., v spolupráci s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Nadáciou Pontis unikátnu webovú platformu, ktorá prepojí športovcov so zdravotným postihnutím a tých bez neho.

Je to jednoduché: ktokoľvek so zrakovým, sluchovým, telesným či mentálnym znevýhodnením, ktoby rád behal, plával, bicykloval, tancoval, chodil na turistiku či inak športoval, si vďaka projektu Nezastaviteľní nájde spoločníka.

Ako to funguje?

Uchádzači sa najskôr musia nezávisle od seba na www.nezastavitelni.sk zaregistrovať. Následne každého z nich telefonicky skontaktuje administrátor. Uvedené informácie overí, posúdi, či inzerovaná aktivita je v súlade so zámerom projektu, a ak je všetko v poriadku, registrácia je schválená, o čom sú záujemcovia informovaní prostredníctvom e-mailovej notifikácie.

K prepojeniu dochádza na základe reakcie na dopyt a ponuku – človek so zdravotným postihnutím aktivitu dopytuje, teda hľadá si spoločníka, ten bez neho aktivitu ponúka, teda reaguje na dopyt. Keď sa nájde vhodná dvojica, prichádza ďalší e-mail a na internetovej stránke sa objaví chatovacie okno, kde sa dvojica dohodne na presnom dátume, čase, mieste stretnutia a na ostatných detailoch.

Táto komunikácia je neverejná, vidia ju iba prepojení a administrátor webu. Len na okraj uvádzame, že Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., si dal záležať aj na tom, aby boli Nezastaviteľní aj prístupní a Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska požiadal o zhodnotenieprístupnosti internetovej stránky projektu. Audit sa uskutočnil v júli, prevádzkovateľ webu bol na zistené nedostatky upozornený a prisľúbilnápravu.

Žiadne zdravotné znevýhodnenie nie je „pod čiarou“

„Prihlásiť sa môže naozaj ktokoľvek nad 18 rokov, žiadne zdravotné znevýhodnenie nie je „pod čiarou“, vysvetľuje koordinátorka projektu Barbora Vrábelová.

„Ak náhodou uchádzač nezvládne aktivitu absolvovať iba s človekom prepojeným z webu a je nevyhnutná aj prítomnosť osobného asistenta, za určitých podmienok vieme tieto náklady pokryť. Dobrou správou je, že projekt prebieha na celom území Slovenska a počet športových aktivít nie je obmedzený a ich záber je možné neustále meniť.“

Ľudí bez zdravotného postihnutia oslovuje Plzeňnský Prazdroj Slovensko, a. s., prostredníctvom médií.

Prvý štartovací výstrel projektu Nezastaviteľní zaznel ešte v marci, jeho zvuk však pohltila pandémia. V týchto dňoch však organizátor opäť siaha po spúšti a kampaň sa v médiách, v prostredí on-line i propagáciou na rôznych podujatiach rozbieha s novou silou.

Obavy sú zbytočné

Hlavnými konzultantmi boli od samého začiatku Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Cennými radami však prispeli i občianske združenia Snepeda, Nepočujúce dieťa, Žijeme TAK, Kampino, Barlička, IMOBILIO a UP-down syndrón, Asociácia pomoci postihnutým APPA, Katedra špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK, DSS Karola Matulaya, Slovenský paralympijský výbor, Special Olympics Slovakia a Spoločnosť Downovho syndrómu.

Organizátori tak mohli hlbšie preniknúť do problematiky ľudí so zrakovým, sluchovým, telesným i mentálnym znevýhodnením a zbaviť obáv tých, ktorí sa chcú do projektu prihlásiť.

S požiadavkou pripraviť sumár najdôležitejších informácií sa Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., obrátil na Nadáciu Pontis. Východiskom pre Martinu Čápovú, ktorá bola prípravou sprievodcov poverená, bola podľa jej vlastných slov skutočnosť, že Slováci zatiaľ na takýto typ zážitku nie sú veľmi pripravení.

Otvorený prístup a efektívna komunikácia

„Často v nich prevláda strach z nepoznaného, nevedia, ako inakosť uchopiť, ako s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením komunikovať, majú obavy z toho, že ich niečím urazia, dotknú sa ich a pod. Hlavným cieľom prepájania športovcov má byť radosť zo spoločného zážitku, a ani ľútosť, ani nadmerná pomoc tu nemá svoje miesto. Snažili sme sa preto zviditeľniť dva koncepty: otvorený prístup a efektívnu komunikáciu,“ približuje prípravu sprievodcov Martina Čápová.

„Množstvo cenných detailov o športovaní ľudí so zdravotným znevýhodnením, praktických informácií z ich bežného života, ale i dôležitú spätnú väzbu na návrhy sprievodcov nám ochotne a bez nároku na honorár poskytliodborníci z partnerských organizácií. Z našich debát nakoniec vzišli štyria základní sprievodcovia v graficky atraktívnom a prehľadnom prevedení. Obsahujú súbor rád, odporúčaní a tým aj očakávaní pri športe s ľuďmi so sluchovým, zrakovým, telesným, či intelektuálnym znevýhodnením. Športovcom bez znevýhodnenia sa v nich prihovára tá-ktorá komunita a ozrejmuje im, na čo si dať pri športe pozor, ako komunikovať, akým športom sa konkrétna skupina venuje najčastejšie,či aké sú špecifiká pri dodržiavaní bezpečnostných pravidiel a pod. Veríme, že tým maximalizujeme pripravenosť športovcov bez znevýhodnenia na aktivitu, pomôžeme realisticky nastaviť očakávania a v neposlednom rade povzbudíme kregistrácii,“ dodáva.

Aby radosť zo športu nič nepokazilo

Barbory Vrábelovej z Plzeňského Prazdroja Slovensko, a. s., sme sa opýtali aj na to, akou formou dokážu zo svojej pozície eliminovať možné riziká. Napríklad vylúčiť uchádzačov so sklonmi k agresivite, ponúkať aktivitu, ktorá môže ohroziť zdravie a pod.

„Musím priznať, že touto otázkou sme sa zaoberali naozaj dlho. Samozrejme si uvedomujeme, že šport so sebou nesie nielen radosť, endorfíny a víťazstvá, ale aj určité riziká. Prvým monitoringom je z našej strany telefonický rozhovor s každým, kto sa na našej platforme zaregistruje – s človekom, ktorý spoločníka hľadá, aj s tým, ktorý chce svoj čas a energiu niekomu dobrovoľne venovať. Najmä zo začiatku, teda pri prvých stretnutiach vytvorených dvojíc, chceme zabezpečiť prítomnosť zástupcu organizátora alebo niektorého z partnerov projektu. Jeho úlohou bude ľudí jednak spoznať, jednak im poskytnúť rady, napríklad pri voľbe vhodnej turistickej trasy pre človeka na invalidnom vozíku, behu pre nevidiaceho a pod. Rovnako môže pomôcť nastaviť realistické očakávania či riešiť prípadné nezhody. Navyše, každý Nezastaviteľný bude musieť podpísať čestné prehlásenie, že aktivitu ide vykonávať na vlastnú päsť, s obsahom konkrétnej aktivity sa oboznámil a vníma, do čoho ide. Žiadne plošné úrazové poistenie pre športovcov nezabezpečujeme,“ upozorňuje Barbora Vrábelová.

Po skončení aktivity

Obaja účastníci budú po každom stretnutí kontaktovaní e-mailom a budú mať možnosť prostredníctvom formulára poskytnúť organizátorovi spätnú väzbu – vyjadriť svoje pocity, ohodnotiť danú aktivitu a podeliť sa s vizuálnymi či audiovizuálnymi zážitkami.

„Bude skvelé, ak Nezastaviteľní počas spoločnej športovej aktivity zhotovia nejaké fotografie, alebo nahrajú krátke video. Ale nie je to podmienka účasti,“ hovorí Barbora Vrábelová.

„Samozrejme, za každú spätnú väzbu budeme veľmi vďační, pretože iba tak zistíme, kde sú naše slabé miesta. Ak sa daná dvojica či skupinka podelí o svoje dojmy, vieme to spracovať do podoby článku na náš blog. Príbeh, fotografie či videá môžu byť skvelou motiváciou pre menej smelých či váhavých. Budú demonštrovať, že keď sa chce, tak sa dá,“ uzatvára koordinátorka projektu.

Dušana Blašková

Nevidiaci človek so sprievodcom na turistike
Ktokoľvek so zrakovým, sluchovým, telesným či mentálnym znevýhodnením, kto by rád behal, plával, bicykloval, tancoval, chodil na turistiku či inak športoval, si vďaka projektu Nezastaviteľní môže nájsť spoločníka. FOTO – PLZEŇSKÝ PRAZDROJ SLOVENSKO, A. S.
Dievčatá dorozumievajúce sa pomocou znakového jazyka
Hlavným cieľom prepájania športovcov má byť radosť zo spoločného zážitku, a ani ľútosť, ani nadmerná pomoc tu nemá svoje miesto. FOTO – PLZEŇSKÝ PRAZDROJSLOVENSKO, A. S.