Prvá unikátna operácia rozšírenej aorty u pacienta s Marfanovým syndrómom

Vo Východoslovenskom ústave srdcovocievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach uskutočnili prvú operáciu rozšírenej aorty ExoVasc – PEARS. Siedmeho júla tento inovatívny prístup uplatnili u dvoch pacientov s Marfanovým syndrómom.

Prof. MUDr. František Sabol, prednosta kliniky srdcovej chirurgie  so svojim kardiochirurgickým teamom lekárov realizoval prvú operáciu aorty novou menej invazívnou metódou  – PEARS (personalizovaná externá podpora aortálneho koreňa a ascendentnej aorty).

Na operácii spolupracoval prof. MUDr. JanPirk, DrSc. prednosta  kardiocentra IKEM, Praha.

Bližšie informácie: Prvá operácia svojho druhu na Slovensku – ExoVasc

Alžbeta Lukovičová, prezidentka Asociácie Marfanovho syndrómu

prof. MUDr. Jan Pirk a doc. MUDr. František Sabol, PhD. MPH, MBA
Operáciu uskutočnili prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., prednosta kardiocentra IKEM, Praha  (vľavo) a doc. MUDr. František Sabol, PhD. MPH, MBA, mim. prof, prednosta kliniky srdcovej chirurgie VÚSCH, Košice (vpravo). FOTO –VÚSCH