Impulz ukončil ďalší projekt Od Pinf hier ku grafickému štúdiu

V Impulze, Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, sa končí realizácia projektu Od Pinf hier ku grafickému štúdiu. Nadviazal na úspešný projekt z roku 2018 s názvom PINF hry ako impulz pre spojenie a učenie, v rámci ktorého sa v priestoroch Impulzu zriadila Pinf učebňa so štyrmi notebookmi, interaktívnou tabuľou a klienti mohli vstúpiť do sveta informačných technológií.

Hodiny práce s počítačom vtedy postupovali podľa zábavnej, interaktívnej metodiky Ondreja Vrábla s názvom Pinf hry, na mieru šitej pre ľudí so špecifickými potrebami. Za tieto hry bol 15-ročný Ondrej ocenený Krištáľovým krídlom za filantropiu.

Krok vpred

Nový, nástupnícky projekt s názvom Od Pinf hier ku grafickému štúdiu mal ambíciu urobiť ďalší krôčik vpred, podchytiť zručných klientov pre náročnejšie úkony pri príprave rôznych typov propagačných materiálov, darčekových kartičiek s logom firiem, vizitiek, štítkov, pohľadníc podľa výtvarných predlôh klientov, pozvánok atď.

Do tohto deja opäť významne vstúpil Ondrej, ktorý pracoval na jednoduchej metodike a užívateľskom programe pre uľahčenie ovládania grafického editora. Úlohu školiteľky a koučky v tomto procese prevzala Baška, sociálna pracovníčka. Venovala sa (a ďalej sa venuje) klientom individuálne aj skupinovo počas celého týždňa.

Vďaka finančnej podpore Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis organizácia zakúpila kvalitný skener, na ktorom sa klienti učili skenovať svoje prvé, krásne výtvory. Práca v grafickom štúdiu sa našla pre každého, od výtvarného prevedenia obrazových predlôh, ich skenovania, tlače, až po ich počítačovú grafickú úpravu.

Korona ich nezastavila

Korona kríza sa nevyhla ani realizácii projektu grafického štúdia. Ak to technické podmienky umožnili, aktivity Impulzu boli presunuté do on-line priestoru. Niektorí klienti si ďalejzdokonaľovali svoje počítačové zručnosti napríklad aj vytváraním powerpointových prezentácií na rôzne zaujímavé témy.Po znovuotvorení Impulzu ich osobne všetkým odprezentovali.

Technicky zdatnejší klienti sa učili používať program na prípravu propagačných materiálov v súlades projektovým zámerom podľa Ondrejovej metodiky. Vďaka metodike produkty chránenej dielne a rehabilitačného strediska začínajú maťvyžadovanú, reprezentatívnu formu.

Silnou motiváciou pre klientov je ich záujem pracovať s výpočtovou technikou, praktický dopad ich úsilia a skutočnosť, že ich práca s novým programom baví. Každý z nich si vyrobil vlastnú vizitku a tešia sa na ďalšie hodiny s Baškou.

Je očividné, že vďaka projektu si klienti systematicky upevňujú a rozširujú svoje zručnosti v práci s počítačom, čo je v súčasnej dobe dôležitým predpokladom pre zvýšenie ichsebavedomia a pracovného uplatnenia.

Okrem klientov z tohto projektu profituje aj organizácia, ktorá si musela doteraz tieto služby zabezpečovať externe. Vyžadovalo si to však veľa času na obiehania grafikov, trpezlivosť a energiu, keď naše požiadavky neboli pochopené a samozrejme financie navyše. Grafické štúdio je zriadené zatiaľ iba pre účely Impulzu.

Tešia sa na video

Korona kríza však neumožnila zrealizovať plánované hromadné aktivity, ktoré by prispeli k priamemu šíreniu informácie o projekte spolu s jeho významným výstupom, metodikou. Ako alternatívu k aktivite tradičného Dňa otvorených dverí, ktorá je veľmi obľúbená a početne navštevovaná, organizátori zvolili jej on-line formu, pestrú videodokrútku.

Jej súčasťou bude aj prezentácia projektu grafického štúdia. Organizátori veria, že sa táto myšlienka ujme a metodiku využijú aj iné, spolupracujúce zariadenia. Videodokrútka Dňa otvorených dverí s aktuálnymi informáciami bude dostupná začiatkom septembra 2020 na facebooku a webstránke Impulzu.

Projekt vo výške 1 830 eur podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis.

Eva Fiedlerová, koordinátorka projektu – dobrovoľníčka

Barbora Štefáková, sociálna pracovníčka – koučka

Žena a muž sediaci za počítačmi
Silnou motiváciou pre klientov je záujem pracovať s výpočtovou technikou, praktické využitie a to, že ich práca baví. FOTO – IMPULZ, ZDRUŽENIE NA POMOC ĽUĎOM S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM
Žena sediaca za počítačom premieta cez projektor obraz z počítača na tabuľu
Niektorí klienti si ďalej zdokonaľovali svoje zručnosti napríklad aj vytváraním prezentácií. FOTO – IMPULZ, ZDRUŽENIE NA POMOC ĽUĎOM S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM