Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu

Dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura. Bude platná od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu.

Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2021, použije sa dôchodková hodnota 14,2107 eura.

Dôchodková hodnota na rok 2021 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2020 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019.

Zdroj: Dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eur

(red)

Kalkulačka s peniazmi (Eurá)
Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. ILUSTRAČNÉ FOTO – BRUNO GERMANYA FROM APIXABAY.COM