Úvodník – Mosty inklúzie 08/2018 špeciál

Milí čitatelia, v tomto špeciálnom vydaní Mostov inklúzie sme pre vás pripravili dôležité informácie o pravidlách v Európskej únii vo forme ľahko-čitateľného a ľahko-zrozumiteľného jazyka (v anglickom jazyku sa tento spôsob odovzdávania informácií volá easy-to-read). Tieto pravidlá sa týkajú všetkých,…