Úvodník – Mosty inklúzie 08/2018 špeciál

Milí čitatelia,

v tomto špeciálnom vydaní Mostov inklúzie sme pre vás pripravili dôležité informácie o pravidlách v Európskej únii vo forme ľahko-čitateľného a ľahko-zrozumiteľného jazyka (v anglickom jazyku sa tento spôsob odovzdávania informácií volá easy-to-read).

Tieto pravidlá sa týkajú všetkých, ktorí v Európskej únii žijú, a preto je dôležité, aby sa informácie dostali ku každému človeku.

Znamená to, že text je vhodný pre všetkých čitateľov, aj keď majú ťažkosti s porozumením textu, či už z hľadiska formy, alebo obsahu.

Preklad úplnej verzie textu môžete nájsť v predchádzajúcom čísle nášho časopisu. Brožúra je z prekladom textu Európskeho fóra zdravotného postihnutia.

Tvoje práva v EÚ v PDF, 911kB

Tvoje práva v EÚ v doc, 505kB

Druhý text, ktorý v tomto čísle ponúkame, je zhrnutím základných informácií o Agende udržateľného rozvoja do roku 2030. Ide o preklad brožúry, ktorú vydala Medzinárodná aliancia zdravotného postihnutia.

Agenda 2030 v PDF, 1,16MB

Agenda 2030 v doc, 762kB

Redakcia