E-parkovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

Národný projekt e-parkovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím bol schválený a už ho realizuje Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS) a ZMOS.

Pripomeňme, že jeho cieľom je zabezpečiť automatické sledovanie obsadenosti vyhradených parkovacích miest oprávnenými používateľmi a upozorňovanie polície na parkovanie neoprávnených vodičov na týchto miestach, vyhľadanie najbližšieho voľného vyhradeného parkovacieho miesta pomocou aplikácie v mobilnom telefóne a sledovanie vyťaženosti vyhradených parkovacích miest.

Toto zabezpečia inštaláciou senzorov na jednotlivých vyhradených parkovacích miestach napojených na informačný systém polície a samosprávy.

Senzory budú schopné detekovať parkovací preukaz vybavený elektronickým čipom umiestnený v zaparkovanom aute a tak vyhodnotiť oprávnenosť jeho parkovania.

Od polovice budúceho roku by mal byť systém testovaný v troch obciach a od konca budúceho roku by mal byť spustený až v 120 obciach.

Nebudú vás sledovať

Držitelia parkovacích preukazov sa nemusia obávať, že tento systém bude sledovať ich pohyb lebo takéto údaje nebudú zbierané. Sledované bude len to, či na vyhradenom parkovacom mieste je zaparkované auto, v ktorom je parkovací preukaz s čipom alebo bez neho.

Rovnako nebude potrebné používať inteligentný mobilný telefón. Takýto telefón budú potrebovať len tí vodiči, ktorí budú chcieť používať funkciu na vyhľadávanie najbližšieho voľného vyhradeného parkovacieho miesta.

 Dôležité je, aby v čase plného spustenia systému elektronického parkovania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím boli všetky parkovacie preukazy vybavené elektronickým čipom. Auto s parkovacím preukazom bez elektronického čipu na vyhradenom parkovacom mieste by totiž bolo vyhodnotené ako neoprávnené a spôsobilo by zbytočný výjazd polície.

Výmena a doplnenie budú náročné

Vybavenie parkovacích preukazov elektronickými čipmi nebude jednoduchý proces. Preto sa 16. júla stretli v priestoroch Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) riešitelia projektu s predstaviteľmi organizácií osôb so zdravotným postihnutím (NROZP, OMD, SZTP a ÚNSS), aby diskutovali o návrhoch ako tento proces uskutočniť.

 Zhodli sa na tom, že proces výmeny alebo doplnenia parkovacích preukazov čipmi treba uskutočniť v čo najkratšom čase a že držitelia parkovacích preukazov budú musieť strpieť aj malé nepohodlie, ktoré môže niektorým z nich tento spôsob zapríčiniť.

Za to však dostanú k dispozícii veľmi výhodnú službu uľahčujúcu ich parkovanie, uvoľní sa mnoho vyhradených parkovacích miest obsadzovaných neoprávnenými vodičmi a samosprávy získajú prehľad o vyťaženosti vyhradených parkovacích miest, čo im umožní optimálnejšie regulovať ich množstvo a umiestnenie.

Preto odporučili v prvom polroku doplňovať parkovacie preukazy čipmi návštevou u držiteľov preukazov v dohodnutom termíne, čo zabezpečia riešitelia projektu. Držitelia preukazov, ktorí túto službu nevyužijú, si budú musieť zabezpečiť doplnenie preukazu čipom návštevou na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Toto sú samozrejme len odporúčania možného riešenia. O reálnom procese bude musieť rozhodnúť Ministerstvo práce, sociálnych vecí, a rodiny, Vrátane prípadnej zmeny zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, po dohode s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny lebo vydávanie parkovacích preukazov a ich evidenciu zabezpečujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

(red)