Fotosúťaž Uplatňujte svoje práva 2019 – stále otvorená na odoslanie príspevkov

Ako vyzerá prístup k vymáhaniu práv osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii? Ako je možné zachytiť, ako vyzerá spravodlivosť na jednom obrázku, nehovoriac o prístupe k nemu? Túto otázku vám rozširujeme v rámci výzvy na vašu kreativitu pre tohtoročnú fotografickú súťaž EDF „Uplatňujte svoje práva“.

Máte portréty aktivistov, fotografie z volieb, súdnych konaní, zhromaždení, prejavov atď.?

Hľadáme pútavé vizuálne prvky, ktoré prinášajú skúsenosti ľudí so zdravotným postihnutím v politickom, právnom či súdnom systéme zvečnené na fotografii. Tri fotografie získajú cenu. Okrem toho sa v rámci projektu Just4All, ktorý sa začal v novembri minulého roka, niektoré predložené fotografie použijú v rámci správy. V nej budú zhrnuté pozitívne postupy, ktoré v súčasnosti uľahčujú osobám so zdravotným postihnutím v Európskej únii prístup k spravodlivosti.

Ceny:

  1. cena      500 eur
  2. cena      300 eur
  3. cena      200 eur

V prípade, že by ste sa do súťaže radi zapojili, odošlite príspevky na adresu: Naomi Mabita – naomi.mabita@edf-feph.org.

Správa musí obsahovať:

  1. Fotografiu vo vysokom rozlíšení (300dpi)
  2. Popis fotografie
  3. Podpísaný autorizačný formulár (ktorý nájdete v dokumente Zmluvných podmienok nižšie)

Od každého účastníka sa prijíma len jedna fotografia.

Fotografie je možné upravovať a používať filtre, položky však musia obsahovať iba jeden obrázok. Fotografie, ktoré obsahujú viac ako jeden záber nasnímaný samostatne, nie sú povolené.

Príspevky pozostávajúce z fotografických koláží alebo obrázkov s ďalšími prvkami (vodoznaky, text atď.) nebudú prijaté do súťaže. Fotografie snímané rôznymi spôsobmi (to znamená dlhá expozícia, stohovanie) a vstavané efekty fotoaparátu sú akceptované.

Termín: 15. september 2019 23.59 CET