Úvodník – Mosty inklúzie 02/2019 – Poďme voliť priateľskú a nediskriminačnú Európsku úniu

Členstvo Slovenska v Európskej únii má nespochybniteľne priaznivý vplyv na prekonávanie a odstraňovanie problémov, s ktorými sa stretávame ako ľudia so zdravotným postihnutím. O viacerých z nich píšeme v článku „10 dôvodov prečo voliť v európskych voľbách“.

Svojou účasťou na voľbách podporíme výber poslancov, ktorí budú mať záujem a schopnosti presadzovať nediskriminačnú legislatívu a opatrenia zabezpečujúce rovnosť. Čo chceme od poslancov sme sformulovali spolu s partnermi z krajín EÚ v článku „Výzva pre budúcich poslancov Európskeho parlamentu po voľbách v roku 2019“ a odporučili sme im podpísať verejný prísľub presadzovať práva osôb so zdravotným postihnutím v EÚ a zúčastňovať sa na práci medziskupiny Európskeho parlamentu pre problematiku zdravotného postihnutia (Disability Intergroup). Aby sme vám pomohli pri rozhodovaní, požiadali sme kandidujúce politické strany a ich kandidátov a kandidátky o reakcie na uvedené požiadavky. V porovnaní s počtom kandidátov a kandidátok sme nedostali príliš veľa reakcií, ale aj tie sú užitočné a sme vďační všetkým, ktorí nám odpovedali. Nechceme a nebudeme radiť, koho máte voliť, ale vrelo vám odporúčame ísť voliť.

Redakcia