Oslovenie kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu

Takto sme oslovili všetky politické strany a ich kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu:

Vážená pani predsedníčka, Vážený pán predseda,

Vážená kandidátka, Vážený kandidát,

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) sa obracia s touto výzvou na všetky politické strany kandidujúce do Európskeho parlamentu vo voľbách v roku 2019 a na všetkých ich kandidátov a kandidátky.

Občania so zdravotným postihnutím predstavujú významný volebný potenciál. Na Slovensku je viac ako 10 % občanov s určitým druhom a stupňom zdravotného postihnutia každý z nich má svojich príbuzných, priateľov a známych, ktorým tiež záleží na uplatňovaní práv osôb so zdravotným postihnutím. Pri rozhodovaní koho voliť, budú títo občania prihliadať aj na to, ako chcú jednotlivé politické strany a budúci poslanci Európskeho parlamentu navrhnutí týmito stranami riešiť ich problémy súvisiace so zdravotným postihnutím.

NROZP v SR chce pomôcť voličom so zdravotným postihnutím vytvoriť si nezávislý názor na programy a názory jednotlivých kandidátov a ich politických strán ako základ pre slobodný a kvalifikovaný výber, koho voliť. Mnohí občania so zdravotným postihnutím majú tiež sťažený prístup k informáciám, preto im ho chceme uľahčiť.

Rozhodli sme sa všetkým politickým stranám a ich kandidátom kandidujúcim v nastávajúcich voľbách do Európskeho parlamentu ponúknuť priestor v našom internetovom časopise Mosty inklúzie (www.nrozp-mosty.sk). V časopise môžete zverejniť názory na aktuálne otázky týkajúce sa týchto občanov. Voličov budú zaujímať najmä postoje k témam formulovaným v Prílohe „Výzva pre budúcich poslancov Európskeho parlamentu po voľbách v roku 2019“.

Ako inšpiráciu ponúkame dokument „10 dôvodov prečo voliť“, v ktorom predstavujeme voličom konkrétne motivačné dôvody.

Kandidátom a kandidátkam na poslancov Európskeho parlamentu odporúčame výzvu európskeho fóra zdravotného postihnutia na podpis prísľubu v prípade zvolenia presadzovať práva osôb so zdravotným postihnutím v EU a stať sa členom Medziparlamentnej skupiny pre zdravotné postihnutie (Disability Intergroup).

Tešíme sa na povolebnú spoluprácu.

S úctou

Branislav Mamojka

Predseda NROZP v SR