Úvodník – Mosty inklúzie 02/2019 – Poďme voliť priateľskú a nediskriminačnú Európsku úniu

Členstvo Slovenska v Európskej únii má nespochybniteľne priaznivý vplyv na prekonávanie a odstraňovanie problémov, s ktorými sa stretávame ako ľudia so zdravotným postihnutím. O viacerých z nich píšeme v článku „10 dôvodov prečo voliť v európskych voľbách“. Svojou účasťou na…

Oslovenie kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu

Takto sme oslovili všetky politické strany a ich kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu: Vážená pani predsedníčka, Vážený pán predseda, Vážená kandidátka, Vážený kandidát, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) sa obracia s touto výzvou na…

Výzva pre budúcich poslancov Európskeho parlamentu po voľbách v roku 2019

Obraciame sa na politických predstaviteľov Slovenskej republiky a vyzývame budúcich poslancov Európskeho parlamentu, aby venovali pozornosť týmto požiadavkám osôb so zdravotným postihnutím žijúcim na Slovensku a v Európskej únii počas nasledujúcich piatich rokov svojho poslaneckého mandátu. Účasť na politickom živote…

Osoby so zdravotným postihnutím: 10 dôvodov, prečo voliť v európskych voľbách

EÚ ? Sú to len byrokrati. Prečo by som za nich mal hlasovať Otázka (či skôr vyjadrenie?), ktoré počúvame opakovane. Nie je to pravda. EÚ má na životy osôb so zdravotným postihnutím veľký vplyv. Existuje viacero iniciatív, ktoré priamo zlepšili…

Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019

SMER – sociálna demokracia Číslo kandidátnej listiny: 1 Kresťanská demokracia – Život a prosperita Číslo kandidátnej listiny: 2 Bratislava Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Číslo kandidátnej listiny: 3 KOREKTÚRA – Andrej Hryc Číslo kandidátnej listiny: 4 1. Andrej Hryc,…

Stanoviská kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu

SMER – sociálna demokracia Nereagovali na výzvu. Kresťanská demokracia – Život a prosperita Nereagovali na výzvu. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Nereagovali na výzvu. Korektúra – Andrej Hryc Nereagovali na výzvu. Slovenská národná strana Nereagovali na výzvu. Sme rodina…

Osobitné opatrenia sprístupňujúce volebný akt osobám so zdravotným postihnutím

Z inštrukcie pre voličov zverejnenej na webovom sídle Ministerstva vnútra SR vyberáme: Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať…

Verejný prísľub

NROZP spolu s členskými organizáciami EDF sme sa obrátili na kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu s návrhom, aby podpísali prísľub s týmto textom: Sľubujem, že v prípade zvolenia za poslanca Európskeho parlamentu, budem presadzovať práva osôb so zdravotným postihnutím v EÚ.…