Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019

SMER – sociálna demokracia

Číslo kandidátnej listiny: 1

 1. Monika Beňová, PhDr., 50 r., poslankyňa EP, Bratislava
 2. Miroslav Číž, JUDr., 65 r., poslanec NR SR, Štiavnické Bane
 3. Robert Hajšel, 52 r., riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku, Banská Štiavnica
 4. Katarína Roth Neveďalová, Mgr., 36 r., poradkyňa podpredsedu vlády SR, Bratislava
 5. Igor Melicher, Mgr., 25 r., štátny radca – MPSVR SR, Poltár
 6. Martin Lancz, 45 r., predseda AFISP, Bratislava
 7. Ján Mažgút, Mgr., 37 r., vedúci tlačového oddelenia, Bratislava
 8. Richard Eliáš, JUDr., 32 r., vedúci majetkovoprávneho odboru OÚ, Prešov
 9. Ladislav Rolník, Ing., PhD., 30 r., vysokoškolský pedagóg, Trnava
 10. Peter Voľanský, Ing., 35 r., projektový manažér, Nacina Ves
 11. Veronika Murková, Bc., 26 r., radca RÚVZ PD, Nitrianske Pravno
 12. Zdenko Svoboda, Mgr., MBA., 36 r., asistent poslanca NR SR, Nitra
 13. Martin Karaš, Ing., 34 r., riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska, Kamienka
 14. Peter Hanulík, Ing., 58 r., živnostník, Bratislava

Kresťanská demokracia – Život a prosperita

Číslo kandidátnej listiny: 2

 1. Štefan Kuffa, PhDr., 57 r., riaditeľ hospicu sv. Alžbety, Kežmarok
 2. Marián Tkáč, Ing., PhD., 69 r., ekonóm, publicista, spisovateľ, Bratislava
 3. Viliam Oberhauser, Ing., CSc., 71 r., národohospodár, Pusté Sady
 4. Marián Servátka, PhDr., CSc., 67 r., diplomat, veľvyslanec, Bratislava
 5. Tomáš Janco, Mgr., 32 r., právnik, Košice
 6. Mária Benová, PhDr., 42 r., psychologička, Trnava
 7. Matej Šarocký, Mgr., 34 r., konateľ firmy, Stretavka
 8. Miroslav Vetrík, Mgr., 43 r., publicista, občiansky aktivista, organizátor Korunovačných slávností,

Bratislava

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Číslo kandidátnej listiny: 3

 1. Martin Beluský, Ing., PhD., 32 r., poslanec NR SR, Piešťany
 2. Milan Mazurek, 25 r., poslanec NR SR, Spišská Belá
 3. Miroslav Radačovský, JUDr., 65 r., emeritný sudca – dôchodca, Hnilec
 4. Lukáš Kopáč, Bc., MSc., MBA, 33 r., riaditeľ gastronomickej prevádzky, Oščadnica
 5. Miroslav Urban, MUDr., 46 r., primár internej kliniky, Štiavnička
 6. Karol Polanský, 61 r., analytik, Pezinok
 7. Lucia Žužová, JUDr., 44 r., živnostníčka, Staré
 8. Ondrej Ďurica, 41 r., profesionálny vojak, Nitra
 9. Lenka Bočkayová, Mgr., 35 r., pedagogička, Topoľčany
 10. Marek Kotleba, Bc., 36 r., športový tréner 4. stupňa, Banská Bystrica
 11. Miloš Zverina, 55 r., riaditeľ vydavateľstva Nitrava, Nitra
 12. Jozef Mihalčin, Ing., 60 r., živnostník, Vranov nad Topľou
 13. Norbert Lichtner, 49 r., predseda o.z. Infovojna, Banská Belá
 14. Milan Uhrík, Ing., PhD., 34 r., poslanec NR SR, Nitra

KOREKTÚRA – Andrej Hryc

Číslo kandidátnej listiny: 4

1. Andrej Hryc, Mgr. art., 69 r., herec, režisér, producent, Bratislava

Slovenská národná strana

Číslo kandidátnej listiny: 5

 1. Jaroslav Paška, Ing. arch., 64 r., poslanec NR SR, Bratislava
 2. Karol Farkašovský, Mgr. , PhD., 63 r., poslanec NR SR, Bratislava
 3. Pavol Dubček, MUDr., 70 r., lekár, Bratislava
 4. Karol Konárik, Ing., 38 r., manažér, Banská Bystrica
 5. Maroš Pavlovič, Mgr., 26 r., právnik, Topoľčany
 6. Ján Krišanda, Mgr., 55 r., športový manažér, živnostník, Majerovce
 7. Eva Milučká, Ing., 31 r., ekonómka, Martin
 8. Jaroslav Barcaj, Ing., 53 r., ekonóm, Senica
 9. Jana Beňáková Tulisová, Ing. , PhD., 34 r., obchodná manažérka, Bytča
 10. Vladimír Fraňo, JUDr., LL.M., 41 r., advokát, Nové Mesto nad Váhom
 11. Ján Holodňák, Ing., 55 r., technik, Svidník
 12. Martin Čornej, Ing., 26 r., finančný analytik, Michalovce
 13. Monika Gergeľová, Mgr., 39 r., etička, Čaňa
 14. Tibor Jančula, 49 r., poslanec NR SR, Bernolákovo

SME RODINA – Boris Kollár

Číslo kandidátnej listiny: 6

 1. Peter Pčolinský, Mgr., 37 r., poslanec NR SR, Nižný Hrabovec
 2. Ľudovít Goga, Ing., 50 r., poslanec NR SR, Bratislava
 3. Petra Krištúfková, 42 r., poslankyňa NR SR, Bratislav
 4. Ivan Bella, Ing., 55 r., výsluhový dôchodca, Bratislava
 5. Sylvia Kulasik, 53 r., manažérka, Bratislava
 6. Dušan Doliak, Ing., 53 r., manažér, Senec
 7. Eva Hudecová, Mgr., 29 r., politologička, Nitra
 8. Dominika Sabová, Mgr., MSc., 28 r., marketingová špecialistka, Košice
 9. Jozef Mozol, Mgr., 32 r., moderátor, Krásno nad Kysucou
 10. Tomáš Gbúr, MBA, 25 r., manažér, Banská Bystrica
 11. Michal Gašaj, Ing., PhD., 36 r., vicestarosta Bratislava – Ružinov, Bratislava
 12. Rastislav Masnyk, JUDr., MBA, 45 r., advokát, Košice
 13. Dalibor Steindl, Ing., MBA, 42 r., riaditeľ, Martin
 14. Martin Dzielavský, Mgr., 37 r., manažér, Trebišov

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Číslo kandidátnej listiny: 7

 1. Igor Matovič, Mgr., 46 r., poslanec NR SR, predseda hnutia, Trnava
 2. Michal Šipoš, Mgr., 37 r., občiansky aktivista v boji proti hazardu, Stará Ľubovňa
 3. Peter Pollák, Mgr., PhD., 46 r., vysokoškolský pedagóg, Levoča
 4. Zita Pleštinská, Ing. arch., 57 r., starostka, Chmeľnica
 5. Dominik Drdul, 21 r., študent, občiansky aktivista v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím, Trnava
 6. Eva Horváthová, prof. MUDr., PhD., MPH, 44 r., lekárka, Bratislava
 7. Milan Potocký, 43 r., novinár, občiansky aktivista, Michalovce
 8. Lucia Greškovitsová, Ing., MBA, 29 r., asistentka poslanca NR SR, Košice
 9. Igor Dušenka, JUDr., 31 r., právnik, Bardejov
 10. Dušan Šándor, Ing., 47 r., poradca pre výskum a inovácie, Pezinok
 11. Lucia Rennerová, Ing., 55 r., tlmočníčka v európskych inštitúciách, Košice
 12. Pavol Jusko, PhDr., 55 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
 13. Eva Ivanovová, Ing., 39 r., ekonómka, Prievidza
 14. Matúš Bystriansky, Bc., 24 r., mediálny poradca, Dolná Strehová

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Číslo kandidátnej listiny: 8

 1. Martina Šimkovičová, PaedDr., 47 r., poslankyňa NR SR, Bratislava
 2. Martin Hoza, Ing. arch., 52 r., SZČO, Bratislava
 3. Martin Augustín, 34 r., SZČO, Igram
 4. Ľubomír Šesták, 51 r., SZČO, Dúbravica
 5. Henrieta Dvorská, Mgr., 29 r., PR manažérka, Partizánske
 6. Tatiana Simona Demová, PhDr., 56 r., SZČO, Bratislava

Strana práce

Číslo kandidátnej listiny: 9

 1. Filip Danninger, doc. MUDr. , CSc., 64 r., Lekárska fakulta SZU, lekár, vedec, vysokoškolský docent, Banská Štiavnica
 2. Michal Buraľ, Mgr., 43 r., podnikateľ, Bratislava
 3. Marian Vidiščák, prof. MUDr., PhD., FEBPS, 59 r., Lekárska fakulta SZU, lekár, vedec, vysokoškolský profesor, Bratislava
 4. Zuzana Štrbíková, JUDr. Mgr., PhD., 41 r., konzultantka, Bratislava
 5. Adrián Ondrovič, Ing., PhD., 43 r., Ekonomický ústav SAV, vedec, ekonóm, environmentalista, Turčianske Teplice
 6. Lenka Humajová, Bc., 25 r., Masarykova univerzita, poslucháčka, Ekonomicko-správna fakulta, Horné Zelenice
 7. Jaroslava Marcineková, Ing., 57 r., podnikateľka, Snina

Strana tolerancie a spolunažívania

Číslo kandidátnej listiny: 10

 1. Viktor Valik, 51 r., SZČO, Košice
 2. Ján Lacko, 51 r., manažér, Košice
 3. František Tanko, 48 r., podnikateľ, Bratislava
 4. Petra Kamenárová, Bc., 28 r., podnikateľka, Jakubov
 5. Dezider Bilý, 21 r., sociálny pracovník, Svinia
 6. Róbert Bodiš, 57 r., podnikateľ, Lehnice
 7. Jaroslav Tokár, 43 r., starosta obce, Vrbnica
 8. Vojtech Tancoš, 41 r., manažér, Pavlovce nad Uhom
 9. Martin Somora, MUDr., 68 r., lekár, Bratislava

HLAS ĽUDU

Číslo kandidátnej listiny: 11

 1. Peter Marček, 65 r., poslanec NR SR, Bratislava
 2. Márius Hričovský, Ing. Mgr., Dr. OEC., 56 r., advokát, Bratislava
 3. Roman Bušo, JUDr., 55 r., advokát, Bratislava
 4. Róbert Pukalovič, Mgr., 58 r., hokejový tréner, Bratislava
 5. Ondrej Štefik, Ing., 37 r., softvérový inžinier, Košice
 6. Martin Graus, Mgr., 47 r., konateľ spoločnosti, Piešťany
 7. Zdena Patakyová, Ing., 42 r., finančná riaditeľka, Kežmarok
 8. Tibor Belovič, 63 r., podnikateľ – SHR, Šaľa
 9. Marek Školuda, Mgr., 43 r., podnikateľ, Banská Bystrica
 10. Rastislav Lehotský, 55 r., riaditeľ rádia SITY, Bratislava
 11. Ľubomír Schmida, 58 r., umelecký fotograf, Ružomberok
 12. Dušan Marušák, Ing., 61 r., hlavný štátny radca, Veľké Dvorníky
 13. Marian Hlavatovič, Ing., 63 r., SZČO, Bratislava
 14. Gené Martan, 57 r., kapitán lodnej dopravy, Bratislava

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

Číslo kandidátnej listiny: 12

 1. Károly Less, Mgr., 40 r., pedagóg, Komárno
 2. Zoltán Bogoly, Mgr., 42 r., informatik, Kráľovský Chlmec
 3. Agáta Janková, PaedDr., 58 r., stredoškolská učiteľka, Kalonda
 4. Roland Bánhegyi, Mgr., 40 r., manažér, Kráľovský Chlmec
 5. Péter Fehér, 36 r., obchodný manažér, Vinica
 6. Jozef Mikus, Ing., 43 r., IT konzultant, Bratislava
 7. Eva Šinková, Mgr., 37 r., asistentka advokáta, Vrbovka
 8. Gejza Dubovicky, Mgr., 58 r., podnikateľ, Bátka
 9. Eleonóra Majorová, Bc., 23 r., pedagogička, Kolárovo
 10. Viktória Seresová, 21 r., študentka VŠ, Vlčany
 11. Tamás Miško, 27 r., študent VŠ, Svätý Peter
 12. Jácint Kecskeméti, Mgr., 33 r., ekonóm, Štúrovo
 13. Peter Galko, 35 r., fotograf, Tornaľa
 14. Bianka Czetőová, 27 r., zdravotná sestra, Svätá Mária

DOPRAVA

Číslo kandidátnej listiny: 13

 1. Marián Damankoš, PhDr., PhD., 43 r., učiteľ, riaditeľ školy, Prešov
 2. Ján Cirák, prof. JUDr., CSc., 60 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
 3. Lenka Beňačková, M.A., 33 r., projektová koordinátorka, Topoľčany
 4. Ludvík Posolda, Mgr., 60 r., konateľ spoločnosti, Bratislava
 5. Ľubomír Ochotnický, Ing., MBA, 52 r., generálny riaditeľ, Marianka
 6. Roman Hrnčirík, Ing., 50 r., ekonóm, Holíč
 7. Jozef Mišenko, 28 r., konateľ spoločnosti, Orlov
 8. Adriana Trojanovičová, Mgr., 45 r., učiteľka, Sabinov
 9. Tomáš Beharka, 39 r., riaditeľ stavebno-obchodnej spoločnosti, Vrútky
 10. Jaroslav Mäsiar, Ing., 40 r., majiteľ, konateľ s.r.o., Prievidza
 11. Jaroslav Málek, JUDr., 61 r., právnik – advokát, Bratislava
 12. Viktor Magic, Ing., 48 r., stavebný inžinier, Bratislava

Kresťanskodemokratické hnutie

Číslo kandidátnej listiny: 14

 1. Ivan Štefanec, Ing., MBA, PhD., 57 r., poslanec Európskeho parlamentu, Bratislava
 2. Miriam Lexmann, Mgr., 46 r., expertka na zahraničnú politiku, Bratislava
 3. Marián Čaučík, Ing., 53 r., riaditeľ Dobrej noviny, Bratislava
 4. Andrej Klapica, Dott., 41 r., ekonóm, Piešťany
 5. Miriam Kuzárová, Mgr., STL, 41 r., riaditeľka CitizenGO, Poprad
 6. Lucia Gurbáľová, Mgr., 48 r., námestníčka primátora, Košice
 7. Ján Hencel, MUDr., MSc., 49 r., lekár, Kežmarok
 8. Michal Považan, Mgr., PhD., 37 r., mládežnícky aktivista, Banská Bystrica
 9. Veronika Jankovičová, Mgr., 42 r., občianska aktivistka, Bratislava
 10. Radoslav Kozák, Mgr., PhD., 34 r., starosta obce, Novoť
 11. Ondrej Tunega, Ing., 67 r., IT špecialista, zahraničný expert ZKS, Bratislava
 12. Martin Šmilňák, Mgr., 45 r., pedagóg, riaditeľ cirkevnej spojenej školy, Bardejov
 13. Tomáš Merašický, 35 r., poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, Partizánske
 14. Ján Figeľ, Ing., PhD., 59 r., osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ, Bratislava

Strana zelených Slovenska

Číslo kandidátnej listiny: 15

 1. Martin Čulen, MUDr., 69 r., lekár, Senica
 2. Roman Kollár, MSc., 28 r., trhový analytik, Bratislava
 3. Michal Krištof, Bc., 26 r., študent, Senica
 4. Silvia Mackovičová, Ing., 52 r., pamiatkárka, Bratislava
 5. Miroslav Pástor, JUDr., 58 r., právnik, Bratislava

MOST – HÍD

Číslo kandidátnej listiny: 16

 1. József Nagy, Ing., 51 r., poslanec EP, Dunajská Streda
 2. Norbert Kurilla, Ing., PhD., 39 r., štátny tajomník, Bardejov
 3. Andrea Vitkóová, JUDr., PhD., 45 r., vysokoškolská pedagogička, Štúrovo
 4. Michal Goriščák, JUDr. PhDr., PhD., 33 r., riaditeľ ÚPSVaR, Svidník
 5. Zuzana Csadyová, Mgr., 53 r., starostka, Čierna Voda
 6. Gabriel Csicsai, MVDr., PhD., 50 r., štátny tajomník MPaRV, Kostolné Kračany
 7. Jozef Želinský, Ing., 33 r., zástupca primátora, Kráľovský Chlmec
 8. Attila Agócs, Mgr., PhD., 40 r., primátor, Fiľakovo
 9. Pavol Burdiga, 52 r., prednosta MsÚ, Rožňava
 10. Erika Halašová, prof. RNDr., PhD., 56 r., vysokoškolská pedagogička, Martin
 11. Marián Tóth, Ing., 42 r., starosta obce, Tvrdošovce
 12. Ágnes Héder, PaedDr., 57 r., mediátorka-podnikateľka, Komárno
 13. Richard Šarközi, 32 r., spevák-muzikant, Bratislava
 14. Csaba Csízi, Mgr., 53 r., prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota, Číž

PRIAMA DEMOKRACIA

Číslo kandidátnej listiny: 17

 1. Ibrahim Maiga, 56 r., slobodný umelec, Ivanka pri Dunaji
 2. Alojz Hančin, Ing., 50 r., stavebný manažér, Želiezovce
 3. Otília Hamacková, JUDr. Ing., PhD., 63 r., SZČO, Plevník – Drienové
 4. Miroslav Sečany, 42 r., revízny technik, Bratislava

Strana rómskej koalície – SRK

Číslo kandidátnej listiny: 18

1. Alfonz Kaliaš, Mgr., 54 r., konateľ spoločnosti, Vranov nad Topľou

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA

Číslo kandidátnej listiny: 19

 1. Igor Adamec, Mgr., 55 r., riaditeľ televízie, Bratislava
 2. Daniel Mikolaj, Ing., PhD., 41 r., strojný inžinier, Šarišské Sokolovce
 3. Kristína Šabíková, Mgr., PhD., 34 r., vysokoškolská pedagogička, Bratislava

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov

Číslo kandidátnej listiny: 20

 1. Stanislav Pánis, 69 r., hudobný skladateľ, Bratislava
 2. Ľudovít Líška, Mgr., 58 r., konateľ spoločnosti, Bratislava
 3. Jana Lachkovičová, 54 r., vzdelávacia pracovníčka, Bratislava
 4. Jaromír Okša, PhDr., 54 r., živnostník, Prašice
 5. Jozef Zima, Ing., 69 r., matematik – ekonóm, Podlužany
 6. Juraj Mezei, 56 r., elektrotechnik špecialista, Bratislava
 7. Ladislav Cibulya, 53 r., vedúci výroby, Veľké Turovce
 8. Andrea Justusová, 48 r., sociálna pracovníčka, Nemčiňany
 9. Marian Bukoven, Ing., 55 r., technik, Bratislava
 10. Dagmar Weissabelová, 57 r., živnostníčka, Bratislava
 11. Milan Kršiak, Ing. Ing., Dr. h. c., 59 r., odbor rozpočtu EU a občiansky aktivista, Pliešovce

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

Číslo kandidátnej listiny: 21

 1. Pál Csáky, Ing., 63 r., poslanec Európskeho parlamentu, Bratislava
 2. József Berényi, Mgr., 51 r., podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, Dolné Saliby
 3. Ákos Horony, Mgr. art., dr. jur., 44 r., právnik, Dunajská Streda
 4. Balázs Tárnok, dr. jur., 28 r., právnik, Iža
 5. Enikő Mag Fodor, Bc., 30 r., podnikateľka, Husiná
 6. Dávid Nagy, JUDr., LL.M., 31 r., advokát, Nové Zámky
 7. Adrianna Gergely Papp, Mgr., 46 r., starostka, Debraď
 8. Zoltán Huďár, Mgr., 27 r., pedagóg, Čoltovo
 9. Zsolt Baranyay, Mgr., 40 r., právnik, Žihárec
 10. Anikó Mészáros, 40 r., poradkyňa poslanca Európskeho parlamentu, Jelka
 11. Zoltán Környi, 33 r., pedagóg, Štúrovo
 12. Bence Endre Hajdók, 24 r., študent, Malé Trakany
 13. Tamás Várady, Ing. , PhD., 35 r., starosta, Silica
 14. Lilla Bartalos Szerencsés, MBA, 41 r., konateľka, Rohovce

DOMA DOBRE

Číslo kandidátnej listiny: 22

 1. Štefan Adam, Ing., 53 r., riaditeľ, Bratislava
 2. Helena Mezenská, Mgr., 45 r., mediátorka, Poprad
 3. Zuzana Valocká, Ing., 49 r., starostka, Žabokreky
 4. Roman Chudý, Mgr., 50 r., advokát, Piešťany
 5. Jana Špuntová, Ing., 46 r., riaditeľka, Belá nad Cirochou
 6. Zoltán Bíró, Mgr., 30 r., sociálny pracovník, Riečka
 7. Marián Biskupič, Ing., 59 r., ekonóm, Kalameny
 8. Stanislav Irsák, JUDr., 49 r., advokát, Hodruša – Hámre
 9. Jana Fabová, Mgr., 30 r., banková úradníčka, Trenčín
 10. Zoltán Ďurčík, Ing., PhD., 34 r., programátor, Košice
 11. Barbora Bugárová, Bc., 31 r., prekladateľka, Banská Bystrica
 12. Martin Tehlár, PhDr., 32 r., key account manager, Bratislava
 13. Matej Melicherčík, Ing., 30 r., konateľ, Kalinovo
 14. Asadullah Akbari, MVDr., 50 r., podnikateľ, Andrejová

Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce

 Číslo kandidátnej listiny: 23

 1. Jozef Hrdlička, PhDr. Ing., 41 r., historik, Trenčín
 2. Jalal Suleiman, Ing., PhD., 53 r., úradný prekladateľ, Pezinok
 3. Miroslav Pomajdík, Mgr., 32 r., nezamestnaný, Arnutovce
 4. Jozef Červeňák, PhDr., 56 r., riaditeľ agentúry, Roštár
 5. Stanislav Pirošík, Mgr., 30 r., projektový manažér, Valaská Dubová
 6. Iveta Kohanová, JUDr., 53 r., právnička, Košice
 7. Martin Pákozdy, Bc., 39 r., čatár dennej zmeny, Bratislava
 8. Michal Kotian, Dr., 71 r., dôchodca, Liptovský Mikuláš
 9. Martin Jágrik, 37 r., hospodársky pracovník, Považská Bystrica
 10. Karol Ondriaš, RNDr., DrSc., 67 r., vedecký pracovník, Bratislava
 11. Ľubomír Jánošík, 43 r., zdravotnícky záchranár, Nováky
 12. Ján Chalabala, 55 r., výsluhový dôchodca, Modra
 13. Peter Badida, 36 r., nezamestnaný, Trnava pri Laborci
 14. Pavol Suško, Ing., 66 r., výsluhový dôchodca, Trenčín

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

Číslo kandidátnej listiny: 24

 1. Antonio Parziale, 66 r., diplomat, Bratislava
 2. Erika Adamová, Mgr., 43 r., stredoškolská pedagogička, Košice
 3. Ľudovít Močulenko, 53 r., folklorista, Košice
 4. Mária Kmetíková, Mgr., 58 r., manažérka regionálnej kultúry, Dolný Kalník
 5. Marcel Nemec, 47 r., herec, Kremnica
 6. Alena Longauerová, Ing., 60 r., úradníčka, Banská Bystrica
 7. Tomáš Pristáč, Mgr., 33 r., bankár, Plavnica
 8. Andrej Berkes, 42 r., riaditeľ siete reštauračných a ubytovacích zariadení, Nitra
 9. Samuel Letko, Ing., 40 r., manažér, Nitra
 10. Martin Kanza, JUDr., 43 r., právnik, Zamarovce
 11. Radovan Kliment, 28 r., učiteľ, Podbrezová
 12. Hilár Lakatošovie, 46 r., novinár, Svidník
 13. Jozef Kmeťo, 45 r., bloger, Bratislava
 14. Ján Strkáč, 38 r., občiansky aktivista, Martin

Sloboda a Solidarita

Číslo kandidátnej listiny: 25

 1. Eugen Jurzyca, Ing., 61 r., poslanec NR SR, Bratislava
 2. Alojz Baránik, JUDr., 64 r., poslanec NR SR, Bratislava
 3. Lucia Ďuriš Nicholsonová, 42 r., poslankyňa NR SR, Bratislava
 4. Natália Blahová, Mgr., 45 r., poslankyňa NR SR, Zavar
 5. Miroslav Žiak, Ing., 31 r., expert na potravinárstvo, Prievidza
 6. Ján Rudolf, Ing., PhD., 42 r., živnostník, Veľké Úľany
 7. Karol Ides, PhDr., 54 r., manažér, Komárno
 8. Lenka Jakubčová, Mgr., 35 r., advokátka, Bratislava
 9. Michal Kozubík, doc. PhDr., PhD., 37 r., vysokoškolský pedagóg, Bošany
 10. Karol Galek, RNDr., MSc., 39 r., poslanec NR SR, Svit
 11. Branislav Bukviar, 26 r., konateľ, Rimavská Sobota
 12. Martina Lopatková, PhDr., 26 r., SZČO, Naháč
 13. Igor Prieložný, Bc., 35 r., remeselník a filmár, Bratislava
 14. Tomáš Popovič, Bc., 24 r., študent práva, Bratislava

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Číslo kandidátnej listiny: 26

 1. Jozef Sásik, Ing., 61 r., vedúci projektant, Banská Bystrica
 2. Roman Ruhig, Mgr., 48 r., právnik, Bratislava
 3. Andrej Trnovec, RNDr., 55 r., odborný pracovník, Bratislava
 4. Štefan Hrušovský, prof. MUDr. , CSc., 64 r., lekár-internista, Bratislava
 5. Richard Burkovský, Ing., 54 r., lesný inžinier, Banská Bystrica
 6. Elena Šubjaková, Mgr., 61 r., publicistka, Bratislava
 7. Pavol Šedivý, Ing., 51 r., výsluhový dôchodca, Banská Bystrica
 8. Adam Kúkel, 30 r., živnostník, Banská Bystrica
 9. Jozef Valovič, 46 r., strojár, Častkovce
 10. Marian Kňažko, Ing., 55 r., stredoškolský učiteľ, Považská Bystrica
 11. Peter Puškár, JUDr. Mgr., 43 r., vedúci advokátskej kancelárie, Pezinok
 12. Miroslav Faktor, Ing., PhD., 57 r., výskumník, Žilina
 13. Hana Jablonovská, 67 r., dôchodkyňa, Poprad
 14. Martin Bálik, 29 r., študent, Banská Štiavnica

NAJ – Nezávislosť a Jednota

Číslo kandidátnej listiny: 27

 1. Branislav Grimm, Mgr., 60 r., učiteľ, Senica
 2. Ľubomír Moravčík, Ing., 53 r., futbalový tréner, Nitra
 3. Anton Gajdoš, Ing., 52 r., stavebný inžinier – stavebný dozor, Jánovce
 4. Zuzana Kúdelková, Mgr., PhDr., 53 r., stredoškolská učiteľka, Valaská
 5. Emil Samko, Mgr. et Mgr., PhD., 51 r., expert pre rómsku problematiku – sociálny politik, Jelšava
 6. Štefan Mirga, Ing., 72 r., agroinžinier, bezpečnostný pracovník, Nitra
 7. Radoslav Ščuka, 44 r., hlavný kontrolór obce, Poprad
 8. Vladimír Bálint, Mgr., 58 r., spisovateľ, hudobný skladateľ, režisér, Boliarov
 9. Jozef Zaťko, JUDr., PhD., MBA, Dr.h.c. mult. Honor. Prof. mult., 57 r., štatutár a prezident Európskeho inštitútu ďalšieho vzdelávania, Dolný Ohaj
 10. Peter Hlucháň, Ing., 65 r., publicista, novinár, podnikateľ, Trenčín
 11. Roman Čonka, 36 r., rómsky aktivista, podnikateľ, Spišský Štiavnik
 12. Roman Hílek, 43 r., živnostník, Kopčany
 13. Anton Berczy, 51 r., externý študent politológie, SZČO, Topoľčianky
 14. Marek Baláž, 61 r., občiansky rómsky aktivista, Handlová

Kresťanská únia

Číslo kandidátnej listiny: 28

 1. Anna Záborská, MUDr., 70 r., poslankyňa Európskeho parlamentu, Bojnice
 2. Branislav Škripek, Mgr., 48 r., poslanec Európskeho parlamentu, Budmerice
 3. Lýdia Pilková, Mgr., 48 r., projektová manažérka, Golianovo
 4. Lukáš Ronec, 31 r., výkonný riaditeľ, Trenčín
 5. Peter Broz, Mgr., 35 r., politický poradca v Európskom parlamente, Nová Dubnica
 6. Daniel Šobr, Mgr., 42 r., pastor a prekladateľ, Banská Bystrica
 7. Lucia Baranová Maliňáková, Bc. Mgr., 37 r., ekonómka, Záborské
 8. Martin Smrčo, RNDr., 37 r., IT inžinier, Ruskov
 9. Miroslav Baník, Mgr., 37 r., učiteľ, Hlinné
 10. Alena Harvanová, Mgr., 34 r., mzdová účtovníčka, Kračúnovce
 11. Daniel Lukáč, 21 r., SZČO, Záborské

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia

Číslo kandidátnej listiny: 29

 1. Michal Šimečka, M.Phil, PhD., 35 r., odborník na európsku a zahraničnú politiku, Bratislava
 2. Vladimír Bilčík, M.Phil, PhD., 43 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
 3. Simona Petrík, Mgr., 36 r., poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 4. Zora Jaurová, Mgr. art., 46 r., producentka a kultúrna expertka, Bratislava
 5. Pavel Macko, Ing., CSc., MSc., 54 r., výsluhový dôchodca, Bratislava
 6. Martin Hojsík, Mgr., 42 r., environmentálny konzultant, Bratislava
 7. Michal Wiezik, doc. Ing. , PhD., 39 r., vysokoškolský pedagóg a ekológ, Zvolen
 8. Ondrej Prostredník, doc. Mgr., PhD., 56 r., evanjelický teológ, Pezinok
 9. Tomáš Dentico, Mgr., 42 r., advokát a poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto, Bratislava
 10. Lucia Kleštincová, Ing., MSc., 33 r., poradkyňa v Európskej komisii, Bratislava
 11. Emília Mesarošová, Mgr., 42 r., ošetrovateľka a zdravotná záchranárka, Jastrabie pri Michalovciach
 12. Michal Liptaj, Mgr., 46 r., právnik, Poprad
 13. Dominik Hatiar, Mgr., 25 r., odborník na európsku politiku, Bratislava
 14. Jozef Mihál, RNDr., 54 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Slovenský Grob

Demokratická strana

Číslo kandidátnej listiny: 30

 1. Michal Kravčík, Ing. , CSc., 63 r., poslanec Košického samosprávneho kraja, Košice
 2. Jela Tvrdoňová, Ing. , CSc., 60 r., konzultantka pre regionálny a vidiecky rozvoj, Trenčianske Teplice
 3. Pavol Gašper, Ing., 56 r., konateľ spoločnosti, Poprad
 4. Martina Vaško Sabolová, Bc., 43 r., riaditeľka pobočky v bankovníctve, Vyšná Šebastová
 5. Ján Greššo, Mgr. art., 66 r., herec, Bratislava
 6. Erika Várošová, Ing., 45 r., systémová inžinierka, Dolný Vadičov
 7. Dušan Katuščák, prof., PhDr., PhD., 73 r., univerzitný profesor, Jazernica
 8. Ivan Matušek, RNDr., 58 r., vedúci oddelenia – projektový manažér, Trnava
 9. Milan Michalič, Ing., 55 r., predseda predstavenstva, Poruba pod Vihorlatom
 10. Robert Bezek, JUDr., MBA, 37 r., súkromný podnikateľ, Rožňavské Bystré
 11. Roman Krištín, MVDr., 44 r., veterinár, Veľké Kršteňany
 12. Vladislav Kačmár, 52 r., invalidný dôchodca, Stročín
 13. Igor Hornák, Ing. , CSc., 55 r., systémový analytik, Bratislava
 14. Juraj Hríb, Ing., 26 r., projektant, Zvolen

NÁRODNÁ KOALÍCIA

Číslo kandidátnej listiny: 31

 1. Peter Tomeček, Ing., 57 r., manažér, Trnava
 2. Anton Martvoň, Mgr., PhD., 38 r., právnik, vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín
 3. Slavomír Harabin, Mgr., 45 r., stredoškolský pedagóg, Košice
 4. Radovan Znášik, MA. MPP., 40 r., manažér, Bratislava
 5. Marieta Okenková, JUDr., PhD., 45 r., právnička, Bratislava
 6. Marta Rácová, RNDr., 65 r., poslankyňa MsZ, Nitra
 7. Marián Rusznyák, Ing., 39 r., CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti, Košice
 8. Sergej Kozlík, Ing., 68 r., ekonomický analytik, Bratislava
 9. Ľubica Blašková, PhDr., 63 r., vysokoškolská pedagogička, Bratislava
 10. Peter Švec, Ing., 58 r., bezpečnostno-vojenský analytik, Bratislava
 11. Juraj Srnec, Ing., 34 r., manažér, Nové Mesto nad Váhom
 12. Ján Piľa, prof. Ing., PhD., 65 r., univerzitný profesor, Prešov
 13. Petra Margušová, 38 r., realitná maklérka, Bratislava
 14. Andrej Gmitter, Ing., 53 r., manažér, Bardejov