Verejný prísľub

NROZP spolu s členskými organizáciami EDF sme sa obrátili na kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu s návrhom, aby podpísali prísľub s týmto textom:

Sľubujem, že v prípade zvolenia za poslanca Európskeho parlamentu, budem presadzovať práva osôb so zdravotným postihnutím v EÚ.

Informovaný prostredníctvom Manifestu o Európskych voľbách 2019 prijatého 4. Európskym parlamentom osôb so zdravotným postihnutím sa zaväzujem pridať sa do medziskupiny Európskeho parlamentu pre zdravotné postihnutie (Disability Intergroup) a spolupracovať s hnutím ľudí so zdravotným postihnutím na dosiahnutí týchto cieľov:

 • Plne prístupné a inkluzívne európske voľby, aby osoby so zdravotným postihnutím mali právo voliť a kandidovať vo voľbách.
 • Komplexná a dobre zdrojovo zabezpečená Európska stratégia v oblasti zdravotného postihnutia 2020-2030 s cieľom uzákoniť a monitorovať vykonávanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 • Financovanie zo strany EÚ na zabezpečenie rovných príležitostí a nediskriminácie.
 • Európsky pilier sociálnych práv, ktorý zlepší životné podmienky osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín v spoločnosti.
 • Európa prístupná pre osoby so zdravotným postihnutím.
 • Európa ľudských práv prijatím komplexnej antidiskriminačnej legislatívy EÚ.

Do 15. mája sme zaregistrovali, že výzvu poslali títo slovenskí kandidáti a kandidátky:

 • Jana Špuntová, DOMA DOBRE
 • Miroslav Pomajdík, Koalícia Komunistická strana Slovenska a Vzdor-strana práce
 • Lucia Kleštincová, Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
 • Ondrej Prostredník, koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia
 • Ivan Stefanec – Kresťanskodemokratické hnutie
 • Peter Tomeček, Národná koalícia
 • Anton Martvoň, Národná koalícia
 • Slavomír Harabin, Národná koalícia
 • Radovan Znášik, Národná koalícia
 • Marieta Okenková, Národná koalícia
 • Marta Rácová, Národná koalícia
 • Marián Rusznyák, Národná koalícia
 • Sergej Kozlík, Národná koalícia
 • Ľubica Blašková, Národná koalícia
 • Peter Švec, Národná koalícia
 • Juraj Srnec, Národná koalícia
 • Ján Piľa, Národná koalícia
 • Petra Margušová, Národná koalícia
 • Andrej Gmitter, Národná koalícia
 • Dominik Drdul – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
 • Ing. Eva Ivanovová – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Obávame sa, že nás neinformovali všetci kandidáti a kandidátky, ktorí podpísali výzvu. A ani sa nám nepodarilo získať mená týchto všetkých kandidátov. Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorý sa nedostali do tohto zoznamu.