Úvodník – Mosty inklúzie 01/2019 – Budeme voliť prezidenta

Občania so zdravotným postihnutím predstavujú významný volebný potenciál. Na Slovensku je nás približne desať percent a máme svojich príbuzných, priateľov a známych, ktorým tiež záleží na uplatňovaní našich práv. Pri rozhodovaní koho voliť, budeme prihliadať na to, ako chcú kandidáti a kandidátky riešiť naše problémy súvisiace so zdravotným postihnutím. V mediálnych vystúpeniach a besedách s kandidátmi sa o týchto otázkach hovorí málo alebo vôbec.

Voličom so zdravotným postihnutím chceme pomôcť vytvoriť si nezávislý názor na volebné programy jednotlivých kandidátov a kandidátok ako základ pre slobodný a kvalifikovaný výber, koho voliť. Preto sme sa rozhodli všetkým prezidentským kandidátom a kandidátkam ponúknuť priestor v našom časopise.

Oslovili sme všetkých. Odpovedalo len päť z nich. Môže to svedčiť o ich postojoch, ale aj o ich kapacite, akú majú pre svoju volebnú kampaň. Všetky odpovede zverejňujeme v plnom znení, bez úprav ich obsahu. Za ich obsah zodpovedajú len ich autori.

Redakcia