Úvodník – Mosty inklúzie 01/2019 – Budeme voliť prezidenta

Občania so zdravotným postihnutím predstavujú významný volebný potenciál. Na Slovensku je nás približne desať percent a máme svojich príbuzných, priateľov a známych, ktorým tiež záleží na uplatňovaní našich práv. Pri rozhodovaní koho voliť, budeme prihliadať na to, ako chcú kandidáti…

Oslovenie prezidentských kandidátov a kandidátok

Vážený pán, Vážená pani, Dovoľujem si obrátiť sa na Vás ako na kandidáta na voľbu prezidenta Slovenskej republiky. Občania so zdravotným postihnutím predstavujú významný volebný potenciál. Na Slovensku je približne 10% občanov s určitým druhom a stupňom zdravotného postihnutia, ktorí…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky – informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb: Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,…

Milan Krajniak

Ako prezident všetkých, a  vzhľadom na viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím, boli by ste ochotný prijať záväzok presadzovať zlepšenie kvality ich života v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako viditeľnú súčasť svojej agendy?…

Maroš Šefčovič

Vážený pán Mamojka, ďakujem za ponuku prezentovať svoje názory a program vo vašom internetovom časopise. Kandidovať za prezidenta som sa rozhodol aj preto, že chcem vykonávať tento úrad so silným sociálnym akcentom. Podklad Vám posielam ako ucelený text: Prezident, ktorý…

Ivan Zuzula

Ako prezident všetkých, a  vzhľadom na viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím, boli by ste ochotný prijať záväzok presadzovať zlepšenie kvality ich života v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako viditeľnú súčasť svojej agendy?…