Maroš Šefčovič

Vážený pán Mamojka,

ďakujem za ponuku prezentovať svoje názory a program vo vašom internetovom časopise. Kandidovať za prezidenta som sa rozhodol aj preto, že chcem vykonávať tento úrad so silným sociálnym akcentom.

Podklad Vám posielam ako ucelený text:

Prezident, ktorý posilní sociálny rozmer spoločnosti

Ide o môj záväzok, že ako prezident budem dôsledne dbať nielen na udržanie, ale aj neustále posilňovanie sociálneho rozmeru spoločnosti, v ktorej žijeme. Trend zlepšovania kvality života občanov musí pokračovať. Kvalita života, jej rast a dôstojný život pre všetkých sú pre mňa životne dôležité témy. Jednoducho nepodpíšem, žiadny zákon, ktorý bude zhoršovať kvalitu života občanom a rodinám, ktoré majú člena so zdravotným postihnutím. 

Môžem verejne prisľúbiť, že som pripravený uskutočniť okrúhle stoly za účasti všetkých politických strán s cieľom venovať sa kvalite života našich občanov. Hľadať prienik pri prijímaní sociálnych opatrení a hľadaní nových. Na mesačnej báze chcem diskutovať s predstaviteľmi rezortu práce a hľadať spolu s nimi možnosti, ako prijímať riešenia smerujúce k vyššej kvalite života a to aj spoluobčanov zo zdravotným postihnutím a byť mediátorom medzi organizáciami zastrešujúcimi túto agendu a samosprávou. Pretože samospráva je kompetentná najmä v oblasti sociálnych služieb.

Lepšie podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím

Ako prezident by som podľa okolností neváhal zamestnať v prezidentskej kancelárii človeka so zdravotným postihnutím. Je medzi nimi mnoho šikovných ľudí. A ako z vyššie uvedeného textu vyplýva ako prezident by som aktívne podporoval tvorbu legislatívy, ktorá by zlepšovala životné podmienky ľudí so zdravotným hendikepom a nie naopak. Slovensko si musí plniť záväzky vyplývajúce s príslušných medzinárodných dohovorov.

Slovensko sa zaviazalo implementovať opatrenia v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Myslím, že situácia sa aj keď pomaličky ale zlepšuje. Jedna časť je oblasť kompenzácií peňažných príspevkov. Som rád, že sa po dlhšom čase podarilo zvýšiť kompenzačné príspevky a verím, že sa ministrovi práce bude dariť každý rok vyjednať ich čo najvyššiu valorizáciu. Samozrejme by si zaslúžili viac opatrovatelia a asistenti.

Prezident, ktorý bude podporovať charitu

S manželkou dlhodobo podporujeme množstvo charitatívnych projektov, len sme nikdy nemali potrebu o tom verejne hovoriť. Táto otázka sa však objavuje pri prezidentských rozhovoroch. Z našej strany spomeniem napríklad Plamienok alebo pomoc deťom s Downovým syndrómom. V prípade, ak by som sa stal prezidentom Slovenskej republiky, moja manželka Helenka by sa zhostila prezidentskej charitatívnej činnosti, ktorá bude nie len viditeľná, ale aj veľmi citeľná.

Prezident, ktorému záleží na senioroch

Naša spoločnosť má dlh voči našim starším spoluobčanom v niekoľkých rovinách, preto ponúkam niekoľko riešení pre zlepšenie ich kvality života.

Kvalita života seniorov sa skladá z množstva oblastí, ktorým sa zatiaľ nevenuje primeraná pozornosť. Práve o komplexnej kvalite života dôchodcov chcem ako prezident hovoriť. Do diskusie za okrúhlym stolom budem preto navrhovať najmä tieto opatrenia:

  • V oblasti sociálnych vecí: premena vianočného príspevku k dôchodku na skutočný a plnohodnotný 13. dôchodok;
  • V oblasti zdravotníctva: znižovanie doplatkov na lieky a oslobodzovanie seniorov od doplatkov v prípadoch liekov, ktoré najčastejšie užívajú;
  • V oblasti dopravy: komplexná úprava zliav a cestovania zadarmo pre vlakovú, autobusovú i mestskú hromadnú dopravu, čiže jedna zľavová karta bez nutnosti obiehať množstvo úradov;
  • V oblasti kúpeľníctva: liečebné poukazy zadarmo;
  • V oblasti eurofondov: nájsť možnosti na financovanie sociálnych služieb i projektov, ako je napríklad tlačidlo pomoci, ktorým si senior vie kedykoľvek v núdzi privolať pomoc;
  • V oblasti kultúry: čo najširší prístup na podujatia, ktoré financuje štát či samospráva;
  • V mediálnej oblasti: výrazne vyššia informovanosť seniorov zo strany štátu o všetkých ich možnostiach a povinnostiach, a to primeranou formou, nie iba elektronicky;
  • V oblasti samosprávy: systematické vytváranie komunitných centier, kde dostanú seniori možnosť rozvíjať svoje koníčky, ale i venovať sa rôznym druhom prác, ktoré pre nich môžu mať aj finančný prínos.

Facebook stránka Maroša Šefčoviča

Prezidentský rozhovor pre RTVS.