František Mikloško

Vážení priatelia!

Ďakujem vám za váš mail s otázkami na mňa, ako prezidentského kandidáta. Chcem vás poprosiť o pochopenie, že nie som v stave teraz kompetentne na všetky vaše otázky odpovedať. Ale dávam vám svoje slovo, že ak by som sa stal prezidentom SR, budete mať dvere ku mne otvorené a bude mi cťou sa v spomínaných otázkach s vami radiť a prijímať odporúčania. Osobne ma k tomu viaže aj moje celoživotné priateľstvo s vašim predsedom Branislavom Mamojkom, s ktorým sme spolu študovali na Prírodovedeckej fakulte UK.

S úprimnou úctou

František Mikloško v.r.